• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Maciej Hamankiewicz apeluje o zmianę w przepisach regulujących przekazywanie danych do OIL

kan
08-02-2018, 10:01
Maciej Hamankiewicz apeluje o zmianę w przepisach regulujących przekazywanie danych do OIL Prezes NRL Maciej Hamankiewicz (fot. archiwum)
Pojawił się problem z udostępnianiem informacji z dyplomu specjalisty i w tej sprawie prezes NRL Maciej Hamankiewicz wystosował pismo do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz wyjaśnia problemy wynikające z obowiązujących przepisów w piśmie do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

A mianowicie przepis art. 16w ust. 5 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty stanowił, że dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych przekazuje kopię dyplomu specjalisty do właściwej dla lekarza okręgowej izby lekarskiej. Dzięki takiemu rozwiązaniu dane gromadzone w rejestrach prowadzonych przez okręgowe rady lekarskie oraz Naczelną Radę Lekarską były szybko aktualizowane.

Niestety zmiany przepisów dotyczących specjalizacji lekarskich wprowadzone ustawą z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1991), zniosły obowiązek przekazywania kopii dyplomów specjalisty okręgowym radom lekarskim. Zgodnie z treścią art. 16w ustawy w brzmieniu obowiązującym obecnie samorząd lekarski (konkretnie Naczelna Rada Lekarska) uzyskuje dostęp do wyników Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego za pomocą SMK, pisze Maciej Hamankiewicz.

To błędne rozwiązanie, ponieważ udostępnienie Naczelnej Radzie Lekarskiej jedynie wyników PES nie może zastąpić przekazywania kopii dyplomu okręgowym izbom lekarskim. Przekazanie wyników PES opisane w sposób szczegółowy w § 29 rozporządzenia ministra zdrowia z 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2013 r. poz. 26) ma nastąpić niezwłocznie, podczas gdy na wystawienie dyplomu specjalisty ustawa daje dyrektorowi CEM 30 dni od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji egzaminacyjnej od Państwowej Komisji Egzaminacyjnej (PES).

Problemy wynikają z faktu, że w chwili udostępnienia wyników nie jest jeszcze wystawiony dyplom specjalisty, nie jest zatem znana data jego wystawienia ani numer dyplomu. Udostępnianie Naczelnej Radzie Lekarskiej wyników PES nie może więc zastąpić poprzednio funkcjonującego systemu przekazywania dokumentów potwierdzających uzyskanie przez lekarzy i lekarzy dentystów tytułu specjalisty, wyjaśnia prezes NRL.  Potrzeba posiadania rzetelnych i aktualnych danych dotyczących kwalifikacji lekarzy i lekarzy dentystów jest oczywista i niezbędna m.in. z punktu widzenia planowania potrzeb, kierunków rozwoju systemu ochrony zdrowia. Obecnie aktualność i rzetelność danych gromadzonych w rejestrach okręgowych rad lekarskich i Naczelnej Rady Lekarskiej jest zagrożona. Należy więc jak najszybciej zapewnić prawne jak i techniczne podstawy do przekazywania przez dyrektora CEM właściwym organom samorządu lekarskiego danych dotyczących uzyskanych przez lekarza specjalizacji.

Naczelna Rada Lekarska lub bezpośrednio właściwa okręgowa rada lekarska powinna mieć udostępnione informacje zamieszczane na wystawianych dyplomach specjalisty tj.:
- imię i nazwisko,
- nr PWZ,
- imię i nazwisko kierownika specjalizacji,
- oceny z PES,
- data uzyskania tytułu specjalisty,
- nr dyplomu specjalisty,
- data wystawienia dyplomu specjalisty.

Przekazywanie powyższych danych powinno być jednoznacznie określone w przepisach, bo to zapewnia sprawne aktualizowanie rejestrów lekarzy, które są prowadzone przez okręgowe rady lekarskiej oraz Centralnego Rejestru Lekarzy Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonego przez Naczelną Radę Lekarską, podkreśla Maciej Hamankiewicz.

Więcej: nil.org.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
gabinet stomatologiczny  

POLECAMY W SERWISACH