PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Lekarze i lekarze dentyści dostaną więcej, ale za mało i za wolno

ms
07-11-2016, 09:02
Lekarze i lekarze dentyści dostaną więcej, ale za mało i za wolno Mało pieniędzy dla lekarzy i lekarzy dentystów (foto: pixabay)
Chodzi oczywiście o minimalne wynagrodzenia pracowników medycznych. Po raz kolejny na ten temat wypowiedziała się NRL i po raz kolejny negatywnie. Nie trudno zrozumieć dlaczego.

Pierwsze ograniczenie: sztywna kwota bazowa
Zgodnie z projektem ustawy minimalne wynagrodzenie zasadnicze będzie stanowiło iloczyn kwoty bazowej i współczynnika korygującego. W okresie przejściowym (do 31 grudnia 2019 r.) –  kwota bazowa będzie sztywna na poziomie 3900 zł brutto (to i tak korzystniej niż w pierwotnej propozycji, w której okres przejściowy sięgał 2021 r.).

Tak więc bez względu na wzrost przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – kwota bazowa nie zmieni się.

Dopiero od 1 stycznia 2020 r. – kwotę bazową będzie stanowiła równowartość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w poprzednim roku.

Drugie ograniczenie: limity wzrostu
W okresie przejściowym wynagrodzenie pracownika będzie podwyższane stopniowo, w określonych terminach:
- w pierwszym półroczu 2017 r. o co najmniej 10 proc.,
- a od 2 lipca 2017 r. corocznie o co najmniej 20 proc. kwoty stanowiącej różnicę między najniższym wynagrodzeniem, a wynagrodzeniem zasadniczym pracownika, aż do osiągnięcia przez pracownika najniższego wynagrodzenia.

Zakłada się, że wzrosty następowałyby stopniowo, aż do końca 2021 r.

Współczynniki korygujące wynosiłyby odpowiednio 

1. Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny 1,27

2. Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację pierwszego stopnia w określonej dziedzinie medycyny 1,17

3. Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji 1,05

4. Farmaceuci, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni albo inni pracownicy wykonujący zawody medyczne inne niż określone w lp. 1-3, wymagające wyższego wykształcenia i specjalizacji 1,05

5. Farmaceuci, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni albo inni pracownicy wykonujący zawody medyczne inne niż określone w lp. 1-4, wymagające wyższego wykształcenia, bez specjalizacji 0,73

6. Pielęgniarka lub położna z tytułem magistra, ze specjalizacją 1,05

7. Pielęgniarka albo położna, ze specjalizacją 0,73

8. Pielęgniarka albo położna, bez specjalizacji 0,64

9. Fizjoterapeuci albo inni pracownicy wykonujący zawody medyczne inne niż określone w lp.1-8, wymagające średniego wykształcenia 0,64

SŁOWA KLUCZOWE
wynagrodzenia lekarzy dentystów   NRL  

POLECAMY W SERWISACH