PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Lekarze bez dyżurów medycznych

OZZL/ms
04-05-2015, 08:00
 Lekarze bez dyżurów medycznych Praca lekarzy bez dyżuró (foto: freedigitalphotos)
ZK OZZL wystąpił do ministra zdrowia z petycją o nowelizację ustawy o działalności leczniczej, w której wykreślone zostaną przepisy o dyżurze medycznym.

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy twierdzi, że nie ma merytorycznych podstaw, aby w utrzymywać „instytucję" dyżuru medycznego. Krzysztof Bukiel, przewodniczący ZK OZZL zwrócił się do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza, z wnioskiem o przygotowanie nowelizacji ustawy o działalności leczniczej, w której wykreślone zostaną przepisy o dyżurze medycznym, a lekarze będą objęci powszechnie obowiązującymi przepisami o czasie pracy z ograniczeniem maksymalnej dobowej długości czasu pracy lekarza do 12 godzin i to w szczególnych sytuacjach.

ZK OZLL przypomina jednocześnie wyrok Sądu Najwyższego z 6 listopada 2014 r. uznający, iż godziny dyżuru medycznego mogą „dopełniać" normalne godziny pracy, których lekarz nie był w stanie wypracować w związku z przepisami dyrektywy UE o czasie pracy (i czasie obowiązkowego odpoczynku).

W ocenie OZZL, uchwała SN, a w zasadzie jej praktyczna realizacja w placówkach zdrowia, zmieniła - de facto - rzeczywisty charakter dyżuru medycznego i spowodowała, że to pojęcie stało się nieaktualne i niepotrzebne.

Co do zasady dyżur medyczny powinien oznaczać pracę specyficzną, odmienną od tej, którą lekarz wykonywał w normalnym czasie pracy. Polegała ona przede wszystkim na podejmowaniu działań doraźnych, ratujących zagrożone życie, często związanych z szybkimi jednoosobowymi decyzjami, a nie na planowanym, systematycznym, prowadzonym w zespole, diagnozowaniem i leczeniem chorych.

Odrębność pracy lekarza na dyżurze od „normalnej pracy" była dotychczas na tyle oczywista i powszechnie uznawana, że w programie specjalizacji zostały przewidziane, poza pracą w normalnym czasie, obowiązkowe dyżury lekarskie. Uznano bowiem, że szkolenie lekarza bez poznania przez niego specyfiki dyżurów medycznych nie byłoby pełne.

W polskiej rzeczywistości dyżur medyczny uznawany jest nie jako odrębna praca, ale jako swoisty prawny „wybieg", który pozwala lekarzom na pracę w godzinach nadliczbowych, bez nazywania ich nadliczbowymi i pozwala pracodawcom na dysponowanie lekarzem i jego pracą w dowolnych godzinach doby i tygodnia, bez uwzględniania dni wolnych ani świąt, analogicznie jak dzieje się to w fabrykach, prowadzących stałą, nieprzerwaną produkcję.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
BHP   dyżur   zarządzanie gabinetem   czas pracy  

POLECAMY W SERWISACH