PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Lekarz dentysta z pozorną umową o pracę nakładczą

ms
03-10-2014, 08:00
Lekarz dentysta z pozorną umową o pracę nakładczą ZUS a praca nakładcza
Sprawa dentystki, która podpisała umowę o pracę nakładczą i chciała, aby ta umowa była podstawą do naliczania okresu składkowego emerytalno - rentowego, trafiła na wokandę sądową. Opisujemy powstały spór ku przestrodze innych.

Umowa o pracę nakładczą
Dentystka zawarła na piśmie, na czas jednego roku, umowę o pracę nakładczą. W jej ramach dentystka miała pakować i rozsyłać materiały reklamowe jednej z firm spoza branży. Minimalna miesięczna praca została określona na 5 kompletów reklamowych, zaś maksymalna na 50 kompletów. W okresie trwania umowy dentystce miało przysługiwać wynagrodzenie, obliczone według stawki wynoszącej 10 zł za skompletowanie i wysłanie jednego pakietu reklamowego. Z tym jednak, że strony umowy od razu uzgodniły miesięczny ryczałt w wysokości 100 zł.
W okresie obowiązywania umowy o pracę nakładczą dentystka została zgłoszona przez zlecającego do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego.

ZUS kwestionuje
ZUS zakwestionował jednak tę formę pracy jako podstawę do wyliczania okresu składkowego. Argumentacja była taka. Przychód, w formie miesięcznego ryczałtu 100 zł, nie był istotny dla dentystki. W zasadzie chodziło jej tylko o to, żeby zatrudniająca ją firma - w ramach wzajemnego zobowiązania - polecała realizowane przez nią usługi stomatologiczne potencjalnym klientom.

Sąd rozpatrywał także inną kwestię. Czy dentystka może być objęta ubezpieczeniem społecznym z tytułu zawartej umowy. Pytanie powstało, gdyż w tym samym czasie dentystka prowadziła również własną działalność gospodarczą (gabinet stomatologiczny), a więc pozarolniczą działalność gospodarczą rodzącą obowiązek ubezpieczenia społecznego.

Praca nakładcze w tej sytuacji nie jest tytułem do ubezpieczenia społecznego
W okresie, w którym obowiązywała umowa o pracę nakładczą przepisy mówiły, że osoba powinna być objęta obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Mogła ona jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych (wszystkich lub wybranych) tytułów.

Ważny jest także przepis mówiący o tym, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu tej działalności, jeżeli z tytułu jednoczesnego wykonywania umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług (do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz współpracy) podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe byłaby niższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność.
Rzecz jasna, że 100 zł to zbyt mała kwota, aby wyzwolić dentystkę z obowiązku ubezpieczenia z tytułu prowadzenia gabinetu dentystycznego.
Z drugiej jednak strony w okresie, w którym obowiązywała umowa o prace nakładczą dentystka miała możliwość dokonania wyboru tytułu swego ubezpieczenia. Na taką właśnie możliwość powoływała się w toku procesu skarżąca, wskazując, iż zgodnie z prawem sama zdecydowała, że składki na ubezpieczenia społeczne mają być opłacane przez nakładcę.

SŁOWA KLUCZOWE
emerytura   umowa zlecenie   umowa o dzieło   ZUS   składki  

POLECAMY W SERWISACH