PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Lekarz dentysta może zatrudniać innych lekarzy dentystów, ale w bardzo ograniczonym wymiarze

23-01-2012, 19:01
Lekarz dentysta może zatrudniać innych lekarzy dentystów, ale w bardzo ograniczonym wymiarze
Lekarz dentysta może zatrudniać innych lekarzy dentystów, ale w bardzo ograniczonym wymiarze
Lekarz dentysta, prowadzący działalność gospodarczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej, bądź w formie specjalistycznej praktyki lekarskiej ma prawo zatrudniać innych lekarzy dentystów, jednak czynić to może tylko w bardzo niewielkim wymiarze.

Prawo jest takie, że:

lekarz dentysta wykonujący indywidualną praktykę lekarską, indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w miejscu wezwania może zatrudniać osoby niebędące lekarzami do wykonywania czynności pomocniczych (współpracy);
lekarz dentysta wykonujący indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską lub grupową praktykę lekarską lub grupową specjalistyczną praktykę lekarską, prowadzący odpowiednio staż podyplomowy, szkolenie specjalizacyjne lub szkolenia w celu uzyskania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonego świadczenia zdrowotnego, może zatrudniać lekarza, lekarza dentystę w celu odbywania przez niego stażu podyplomowego, szkolenia specjalizacyjnego lub szkolenia w celu uzyskania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonego świadczenia zdrowotnego.

(art. 53 ustawy z 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty t.j. Dz.U. Nr 136, poz. 857 z 2008 roku ze zmianami)

Na lekarzy pracodawców nałożono obowiązek, ab ci poinformowali o fakcie zatrudniania organ prowadzący rejestr o zatrudnieniu lekarza dentysty.

 

Zakaz

W zasadzie zatem art. 53 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty ustanawia zakaz zatrudniania przez lekarza stomatologa, wykonującego zawód w formie indywidualnej praktyki lekarskiej bądź w formie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, innych lekarzy dentystów.

 

Wyjątek

Jedyną sytuacją dopuszczaną przez ustawodawcę, w której lekarz dentysta, prowadzący indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, może zatrudnić innego lekarza dentystę to umożliwienie temu ostatniemu uzyskiwanie bądź podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

 

Niespójność

W tej sprawie jest jednak kolejny aspekt. W jednym miejscu ustawa uznaje praktyki wykonywane wyłącznie w miejscu wezwania jako te, w ramach których można zatrudniać personel pomocniczy. Tymczasem w drugim miejscu tej samej ustawy (ust. 4 art. 53) taka możliwość jest zablokowana.

 

Niejednoznaczność

Kłopotem jest także samo sformułowanie zatrudnienie, które co do zasady rozumiane jest jako zatrudnienie pracownika jedynie w ramach stosunku pracy. Zgodnie z art. 2 kodeksu pracy, pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracy.

Z drugiej strony zatrudnienie (zgodnie ze słownikiem języka polskiego) to danie komuś pracy, a praca może być także zlecona w ramach umowy cywilno - prawnej, np. umowy zlecenia, umowy o dzieło. Nie wiadomo zatem czy ustalone przez ustawodawcę zasady dotyczą tylko zatrudnienia w formach przewidzianych w kodeksie pracy, czy również w ramach umów cywilnoprawnych.

 

Niesprawiedliwość

Prawnicy podnoszą jeszcze jeden aspekt tej kwestii. Pamiętać trzeba, że skoro przepisy ustawy z 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.) nie wprowadzają ograniczeń dotyczących zatrudniania określonych grup osób przez przedsiębiorców, to żaden przepis ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty nie powinien wprowadzać zakazu zatrudniania lekarza dentysty przez osobę prowadzącą indywidualną praktykę lekarską i indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
lexDENT   rynek pracy   zatrudnienie   specjalizacja   Prawo pracy  

POLECAMY W SERWISACH