• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

LDEK wciąż ściśle tajny

ms
06-02-2018, 08:29
LDEK wciąż ściśle tajny Tajemnica LDEK (foto: pixabay)
Na kanwie wyników LDEK z 2 lutego 2018 r. (niezbyt budujących) wato raz jeszcze przypomnieć wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który wypowiedział się w kwestii ograniczenia dostępu do pytań testowych.

Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się w kwestii ograniczenia dostępu do informacji publicznej w kontekście oceny art. 14a ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie, w jakim dotyczy on testów i pytań testowych z Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego, które już się odbyły. TK analizował także art. 16r ust. 12 zdanie drugie tej samej ustawy w zakresie, w jakim dotyczy zadań testowych z Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, który już się odbył.

TK uznał, że wskazane przepisy są niezgodne z art. 61 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, co należy rozumieć, że publiczny dostęp do testów z egzaminów, które już się odbyły, nie narusza wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych, nie zagraża też porządkowi publicznemu, bezpieczeństwu lub ważnemu interesowi gospodarczemu państwa. Restrykcje, związane z udostępnianiem pytań z LDEK, LEK i PES, nie mieszczą się również w katalogu wyjątków wskazanych w art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (prywatność osoby fizycznej lub tajemnica przedsiębiorcy).

Uwaga jednak, CEM utrzymuje, że pytania z LDEK, LEK i PES  nie mają związku z informacją publiczną.

art. 61 Konstytucji RP
1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.

3. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.

4. Tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określają ustawy, a w odniesieniu do Sejmu i Senatu ich regulaminy.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
LDEK   CEM  

POLECAMY W SERWISACH