• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Kuriozum: magazyn modeli diagnostycznych przechowywanych przez 20 lat?

ms
17-05-2017, 13:17
Kuriozum: magazyn modeli diagnostycznych przechowywanych przez 20 lat? mec. Arkadiusz Jóźwik - radca prawny
Czy modele diagnostyczne są częścią dokumentacji medycznej? Odpowiedź wydaje się prosta – modele nie stanowią dokumentacji medycznej w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale…O niuansach zagadnienia informuje mec. Arkadiusz Jóźwik - radca prawny.

Co ciekawe, nigdzie nie znajdzie się definicji dokumentacji medycznej. Można ujmować ją wąsko, można szeroko. Podjęto szereg rozmaitych prób zdefiniowania tego pojęcia.

W wąskim rozumieniu dokumentację medyczną stanowią dane pacjenta, dane podmiotu udzielającego świadczeń, opis stanu zdrowia oraz rodzaj i zakres wykonanych pacjentowi świadczeń leczniczych wraz datą ich wykonania. Tyle i aż tyle.

Takie ujęcie nie pozwala kwalifikować modeli diagnostycznych do zakresu dokumentacji medycznej.

W szerokim rozumieniu dokumentacja medyczna zbliża się znaczeniowo do pojęć związanych z elektroniczną dokumentacją medyczną. Często bowiem mówi się, iż dokumentacja medyczna to wszelkie informacje dotyczące pacjenta, niezależnie od czasu i formy ich powstania, w tym oświadczenia, zgody, wszelka dokumentacja dostarczona i włączona do rekordu pacjenta.

W szerokim znaczeniu, modele diagnostyczne można próbować kwalifikować jako dokumentacje medyczną.

Prawda jest jednak taka, że stosowanie pojęcia szerokiego dokumentacji, zaczerpniętego często z form elektronicznych, jest pozbawione podstaw prawnych, przynajmniej od 1 lipca 2011 r. Wcześniej bowiem w ustawie o tzw. zozach można było znaleźć skromniutką definicję dokumentacji medycznej (ilekroć w przepisach ustawy jest mowa o dokumentacji medycznej, należy przez to rozumieć dane i informacje medyczne odnoszące się do stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu w zakładzie opieki zdrowotnej świadczeń zdrowotnych, gromadzone i udostępniane na zasadach określonych w ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.)

Z chwilą wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej definicja zniknęła i w żadnym akcie się już nie pojawia.

Trzeba sobie jednak zadać pytanie, czy z praktycznego punktu widzenia zachodzi potrzeba przetrzymywania modeli diagnostycznych?
Odpowiedź na tak postawione pytanie bywa kłopotliwa. Dlaczego ? Otóż, wszystko zależy od dwóch kwestii.

Mianowicie – jeżeli uznamy, że pojęcie dokumentacji medycznej powinno być definiowane szeroko, to bez wątpienia modele diagnostyczne stanowią jej element, gdyż odnoszą się do stanu zdrowia pacjenta. Celem bowiem wykonywania modeli jest zaplanowanie i prawidłowe przeprowadzenie procesu leczenia – od etapu diagnostycznego, aż po efekt terapeutyczny. Siłą rzeczy więc wykonanie modelu na negatywie uzębienia obrazuje stan zdrowia pacjenta. W opisywanym ujęciu konsekwentnie z modelami należałoby postępować, jak z każdą inną (papierową/elektroniczną) dokumentacją medyczną – od prawidłowego jej opisu, aż po archiwizację.

POLECAMY W SERWISACH