PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Kto zawiesza lub ogranicza PWZ stomatologa

24-04-2013, 00:01
Kto zawiesza lub ogranicza PWZ stomatologa (fot. sxc.hu)
Kto zawiesza lub ogranicza PWZ stomatologa (fot. sxc.hu)
Prawo wykonywania zawodu to dokument państwowy uprawniający do wykonywania niektórych zawodów, nie tylko lekarza dentysty. Podobieństw wynikających z nazewnictwa jest jednak niewiele. PWZ uzyskuje się bowiem po spełnieniu określonych przesłanek zawartych w przepisach dotyczących danego zawodu. Podobnie rzecz ma się w przypadku jego zawieszenia lub ograniczenia.

Decydujący głos w wydaniu decyzji o zawieszeniu lub ograniczeniu PWZ lekarza dentysty ma Okręgowa Rada Lekarska. Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu lub ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych z powodu złego stanu zdrowia, powołuje się komisję złożoną z lekarzy specjalistów z odpowiednich dziedzin medycyny. Komisja ta wydaje orzeczenie o niezdolności lekarza do wykonywania zawodu albo o ograniczeniu w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych.

Stomatolog ma obowiązek stawienia się przed komisją i poddania się niezbędnym badaniom. Jeżeli lekarz odmawia współpracy - lub gdy Okręgowa Rada Lekarska na podstawie wyników postępowania wyjaśniającego uzna, że dalsze wykonywanie zawodu lub ściśle określonych czynności medycznych przez lekarza jest niebezpieczne dla osób przez niego leczonych, ORL podejmuje uchwałę o zawieszeniu lekarza w prawie wykonywania zawodu albo o ograniczeniu w wykonywaniu określonych czynności medycznych do czasu zakończenia postępowania

Czytaj także: Ograniczone PWZ dentysty cudzoziemca

Lekarz, w stosunku do którego podjęto uchwałę o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu lub o ograniczeniu wykonywania określonych czynności medycznych, może wystąpić do Okręgowej Rady Lekarskiej o uchylenie uchwały, jeżeli ustaną przyczyny zawieszenia lub ograniczenia, jednak nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od podjęcia uchwały ORL.

Zawieszenie bądź ograniczenie stomatologa w prawie wykonywania zawodu może być również spowodowane podejrzeniem niedostatecznego przygotowania zawodowego. I tym razem stanie on oko w oko z odpowiednią komisją, która zweryfikuje ten fakt. Okręgowa Rada Lekarska może podjąć uchwałę o zawieszeniu lekarza w prawie wykonywania zawodu lub o ograniczeniu wykonywania określonych czynności do czasu odbycia przeszkolenia. Uchwała taka zostaje podjęta także wówczas, gdy lekarz uchyla się od odbycia przeszkolenia.

Głos ma sąd lekarski

Decyzję o zawieszeniu PWZ, na okres od 6 miesięcy do 3 lat, może podjąć również sąd lekarski. Zakaz ten oznacza brak możliwości wykonywania praktyki lekarskiej w każdej formie. Dodatkowo, informacja o decyzji sądu lekarskiego zostaje wpisana do rejestru osób ukaranych przez sądy lekarskie (prowadzonego przez Naczelną Radę Lekarską). Wpis można usunąć 5 lat od odbycia kary, oczywiście jeśli lekarz w tym czasie nie zostanie ukarany ponownie lub nie zostanie przeciwko niemu wszczęte postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej.

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2005 r., nr 226, poz. 1942).

2. Ustawa z 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30, poz. 138 z późn. zm.).

3. Ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

4. Rozporządzenie ministra zdrowia z 16 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa, Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa (Dz.U. nr 182, poz. 1785).

Czytaj także: PWZ po pięcioletniej przerwie

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
lexDENT   PWZ   Prawo pracy  

POLECAMY W SERWISACH