PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Kto pokrywa koszty szkoleń rezydenta?

ms
06-10-2015, 11:00
Kto pokrywa koszty szkoleń rezydenta? Kto pokrywa koszty rezydentury (foto: pixabay)
Czy pracodawca (np. dyrektor szpitala), z którym ma podpisaną umowę o pracę lekarz rezydent, jest zobowiązany do pokrycia kosztów umownej delegacji odbywania szkoleń przez rezydenta, jeżeli szkolenia te są obowiązkowe, przewidziane programem specjalizacji, odbywanej w ramach rezydentury?

Pyta ZK OZZL, a kancelaria prawna Lex Secure odpowiada. Oto część z przedstawionej argumentacji oraz wskazań.

Lekarze rezydenci odbywają szkolenie specjalizacyjną, na które składają się różnego rodzaju kursy, staże i szkolenia, na podstawie umowy o pracę zawartej ze szpitalem. W konsekwencji, po stronie lekarza rezydenta powstaje stosunek pracowniczy, a więc następuje także objęcie lekarza - pracownika ochroną i przywilejami wynikającymi z postanowień Kodeksu pracy. Odmienne traktowanie lekarza rezydenta stanowiłoby naruszenie zasady równości w zatrudnieniu.

Z uwagi na fakt, że szkolenia i kursy stanowią integralną część rezydentury - lekarz, który odbywa w ramach rezydentury kurs poza miejscowością, w której znajduje się siedziba jego pracodawcy, ma prawo do ubiegania się o pokrycie kosztów poniesionych celem wzięcia udziału w szkoleniu, czy kursie.

W zakresie swojego wynagrodzenia lekarz na rezydenturze podlega bowiem - tak, jak każdy inny pracownik - przepisom prawa pracy. Przysługują mu zatem wszelkie składniki i dodatki do wynagrodzenia oraz inne świadczenia związane z pracą na zasadach i w wysokości przewidzianej zarówno w powszechnie obowiązujących przepisach Kodeksu pracy, jak i w przepisach szczególnych, a także przepisach zakładowych, zawartych w układzie zbiorowym pracy czy regulaminie wynagradzania.

Szkolenia specjalizacyjne
Szkolenie specjalizacyjne lekarza, także w ramach rezydentury, powinno odbywać się na podstawie zawartej z pracodawcą umowy o pracę. Fakt ten rodzi konsekwencje prawne zarówno dla lekarza rezydenta, jak i pracodawcy, bowiem zawierając tego typu umowę, strony zawierają stosunek pracy, do którego zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu pracy.

Szkolenie specjalizacyjne lekarza rezydenta odbywa się na podstawie umowy o pracę, a więc w ramach stosunku pracy. Istotą tej umowy jest w szczególności szkolenie lekami rezydenta we własnej jednostce, ale również umożliwienie mu odbycia w innych jednostkach staży kierunkowych i kursów określonych w programie specjalizacji.

Odbywanie wszelkiego rodzaju szkoleń, kursów czy staży w ramach szkolenia specjalizacyjnego lekarza, stanowi nieodłączną część tego szkolenia, a zatem czas ich realizacji powinien zostać przez pracodawcę uznany za czas pracy lekarza rezydenta w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Kursy, szkolenia i staże, bez względu na miejsce, w którym się odbywają stanowią obowiązkową część szkolenia specjalizacyjnego w ramach rezydentury, która z kolei odbywa się na podstawie zawartej ze szpitalem umowy o pracę.

POLECAMY W SERWISACH