PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Kto ma wizję zawodu technika dentystycznego?

ms
26-02-2018, 08:25
Kto ma wizję zawodu technika dentystycznego? Zawód technika dentystycznego - jaki?
infoDENT24.pl zasygnalizował na portalu artykuł zamieszczony w Gazecie Lekarskiej „Technik tylko w kooperacji z lekarzem dentystą”. Artykuł ten stanowi wywiad z prof. Teresą Sierpińską, konsultantem krajowym do spraw protetyki stomatologicznej, przeprowadzony przez Lucynę Krysiak. Zawarte w materiale tezy wzbudziły ożywioną dyskusję na FB infoDENT24.pl.

Obszerny komentarz do opublikowanej treści przesłał naszej redakcji dr n. med. inż. Tadeusz Zdziech, prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Magistrów Techniki Dentystycznej. Publikujemy go w całości.

1. Resort zdrowia nie przedstawił projektu ustawy o zawodzie technika dentystycznego i zawodzie specjalisty ds. techniki dentystycznej, gdyż takiego projektu Ministerstwo Zdrowia, a właściwie Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie posiadał. Projekt ustawy o zawodzie specjalisty do spraw techniki dentystycznej został złożony w imieniu SIiMTD w MZ 7 listopada 2017 r.

2. Zgodnie z dekretem z 5 lipca 1946 r. o wykonywaniu czynności techniczno-dentystycznych i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 15 maja 1951 r. w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień uprawnionych techników dentystycznych, w Polsce w dalszym ciągu istnieje zawód technika dentystycznego i zawód uprawnionego technika dentystycznego. Uprawniony technik dentystyczny, mimo braku wyższego wykształcenia, ma o wiele szersze uprawnienia niż proponowane w projekcie ustawy dla specjalisty do spraw techniki dentystycznej.

3. Kształcenie w Polsce w zawodzie technika dentystycznego prowadzone jest jedynie w systemie oświaty w szkołach policealnych publicznych i niepublicznych i przeznaczone jest dla osób, które w chwili obecnej nawet nie muszą posiadać świadectwa dojrzałości. 
W systemie szkolnictwa wyższego kształcenie na poziomie studiów wyższych I i II stopnia jest prowadzone w kierunku techniki dentystyczne lub było prowadzone w specjalności inżynierii dentystycznej, a nie w zawodzie technika dentystycznego. Absolwenci szkół wyższych o tym kierunku uzyskują tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, magister lub magister inżynier i mimo, że nie posiadają zawodu technik dentystyczny, mają uprawnienia do jego wykonywania. W związku z tym specjalista ds. techniki dentystycznej może być traktowany jako samodzielny zawód medyczny

4. W wysłanym 26 września 2017 r. mailu do Pani Profesor Teresy Sierpińskiej poinformowałem między innymi o zmianie projektu ustawy o zawodzie technika dentystycznego i specjalisty do spraw techniki dentystycznej na nowy projekt ustawy o zawodzie specjalisty do spraw techniki dentystycznej. Zmiana ustawy podyktowana była niewyrażeniem zgody przez PTTD i IGTD (Polskie Towarzystwo Techników Dentystycznych oraz Izba Gospodarcza Techników Dentystycznych – przyp. red.) na zawarte dodatkowe uprawnienia. W związku z zaistniałą sytuacją, przedstawiony wcześniej do zaopiniowania projekt ustawy o zawodzie technika dentystycznego i zawodzie specjalisty ds. techniki dentystycznej był bezcelowy.

SŁOWA KLUCZOWE
technik dentystyczny  

POLECAMY W SERWISACH