PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Kto do stomatologa bez kolejki

18-04-2013, 00:01
Pacjent bez kolejki (fot. Szymon Jankowsk/PTWP)
Pacjent bez kolejki (fot. Szymon Jankowsk/PTWP)
W związku z pismem Rzecznika Praw Pacjenta, dotyczącym respektowania uprawnień pacjentów szczególnie zasłużonych, do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością, prezentujemy  interpretację Ministerstwa Zdrowia. Resort przypomina to, co właściwie wiadomo od dawna. 

W myśl art. 47c ustawy o świadczeniach, świadczeniobiorcy, posiadający tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

- Przepis ten uprawnia ww. osoby do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza tzw. kolejką oczekujących, u świadczeniodawcy posiadającego kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia - przypomina resort zdrowia.

Możliwość korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć, wynikająca z prowadzonej przez niego listy oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 2 ustawy o świadczeniach.

Co do zasady, świadczeniodawca powinien udzielić podmiotom uprawnionym świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia. W przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca powinien wyznaczyć inny termin poza kolejnością, wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.

- Jednocześnie w ramach ustalania planu, świadczeniodawca powinien uwzględniać realizacje świadczeń planowych, świadczeń udzielanych osobom ze szczególnymi uprawnieniami i świadczeń udzielanych w stanach nagłych w odpowiednich częściach, opierając się na ocenie najlepszych dostępnych danych (w szczególności dotychczasową realizację umowy, analizę epidemiologiczną, działalność innych podmiotów leczniczych) - przypomina Ministerstwo Zdrowia.

Warto pamiętać również, że zgodnie z art. 57. 1. wymienianej ustawy, ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, nie jest jednak wymagane kiedy pacjent udaje się do stomatologa.

Źródło: NFZ

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH