• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów: walka o ulgi podatkowe

ms
16-01-2017, 08:06
Kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów: walka o ulgi podatkowe Kształcenie z obciążeniami fiskalnymi (foto: pixabay)
Kropla drąży skałę. Po raz kolejny samorząd lekarzy i lekarzy dentystów podnosi kwestię konieczności dokonania zmian w prawie podatkowym, które zmniejszyłyby obciążenia związane z wydatkami na kształcenie podyplomowe.

Apel w tej sprawie wystosowała Naczelna Rada Lekarska 13 stycznia 2017 r. do ministra finansów i ministra zdrowia.

NRL wnioskuje, aby koszty ponoszone przez lekarzy i lekarzy dentystów na kształcenie podyplomowe zmniejszały wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych (niezależnie od formy wykonywania zawodu). Jak tego dokonać? Zaliczyć wydatki na kształcenie (w pełnej wysokości) do kosztów uzyskana przychodów lub odliczyć je od podatku.

Samorząd lekarski przypomina, że na lekarzy i lekarzy dentystów nałożono ustawowy obowiązek ustawicznego doskonalenia zawodowego. Realizacja tego obowiązku wiąże się w sposób oczywisty z koniecznością ponoszenia kosztów.

O ile w przypadku lekarzy prowadzących działalność gospodarczą przyjęto, że wydatki ponoszone na udział w szkoleniach i sympozjach, pozwalających zdobyć wiedzę podnoszącą poziom świadczonych usług - mogą stanowić koszt uzyskania przychodów, o tyle w przypadku lekarzy zatrudnionych na podstawie stosunku pracy takiej możliwości przepisy nie przewidują.

Obowiązek ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych został doprecyzowany w rozporządzeniu ministra zdrowia z 16 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2004 r. nr. 231, poz. 2326, z późn. zm.).

NRL przypomina, że nie zostały stworzone żadne mechanizmy ułatwiające realizację tego zobowiązania osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Brak jest np. przepisów przyznających prawo do płatnego urlopu szkoleniowego, ewentualnie mechanizmów pozwalających na finansowanie przez pracodawców kosztów szkoleń zatrudnionych lekarzy.

Samorząd lekarski postuluje, aby wydatki ponoszone na realizację doskonalenia zawodowego, w formach przewidzianych w rozporządzeniu ministra zdrowia, w pełnej kwocie zmniejszały zobowiązanie podatkowe lekarza, niezależnie od formy wykonywania zawodu.

Realizacja postulatu samorządu lekarskiego wymaga zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Apel nr 3/17/VII NRL

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH