PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

KS NRL: ważne uwagi do zmian w kontraktowaniu usług stomatologicznych

ms
24-01-2017, 07:29
KS NRL: ważne uwagi do zmian w kontraktowaniu usług stomatologicznych KS NRL o proponowanych zmianach w kontraktowaniu
Uwagi do wysokości współczynnika korygującego w stomatologii dziecięcej, do modyfikacji wielkości etatu przeliczeniowego, do godzinowej dostępności do świadczeń – zgłosiła KS NRL w stanowisku odnoszącym się do projektu zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Komisja Stomatologiczna NRL, po zapoznaniu się z informacjami, jakie jej przedstawiciele otrzymali podczas spotkania z przedstawicielami NFZ 20 stycznia 2017 r.:
- podtrzymuje swoje stanowisko co do wysokości współczynnika korygującego stosowanego przy rozliczaniu świadczeń udzielonych dzieciom i młodzieży, zgodnie z którym postulowano jego podniesienie do poziomu 2,0;
- pozytywnie ocenia propozycję NFZ rozszerzenia działania współczynnika na świadczenia udzielone kobietom ciężarnym i w połogu;
- uważa, że w rozporządzeniu ministra zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego powinien być określony wymóg godzinowej dostępności świadczeń dla pacjentów (odniesiony do jednego etatu przeliczeniowego);
- twierdzi, że dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ powinni zachować dotychczasowe uprawnienie do modyfikacji wielkości etatu przeliczeniowego z zachowaniem zasady proporcjonalności czasu pracy do wielkości etatu (KS zwraca uwagę, że oddziały wojewódzkie NFZ mają w planach finansowych zapisane różne nakłady per capita na świadczenia stomatologiczne);
- zwraca uwagę, że ujednolicenie wielkości etatu przeliczeniowego w całym kraju nie może odnieść skutku w postaci:
          - - zmniejszenia liczby świadczeniodawców (stałoby to w sprzeczności z interesem pacjentów poprzez ograniczanie dostępności do lekarza i jego wyboru lekarza),
          - - zmniejszenia wysokości cen oczekiwanych (w tym przypadku pozytywne skutki wprowadzenia współczynnika korygującego zostałyby zniwelowane, co czyniłoby wcześniej podjęte działania pozornymi). Komisja rekomenduje pozostawienie na dotychczasowych poziomach (pod warunkiem określonym w pkt. dotyczącym zachowania kompetencji dyrektorów OW NFZ) wielkości etatu przeliczeniowego i wymaganego do jego realizacji czasu pracy.

Wszystkie kryteria zawarte zarówno w zarządzeniu prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne, jak i w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - powinny być odnoszone do etatu przeliczeniowego, a nie do podmiotu realizującego świadczenia (oferenta). Każdy inny sposób interpretacji tych przepisów rodzić będzie nierówność w traktowaniu oferentów.

Stanowisko nr 1/VII/2017 Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej z 20 stycznia 2017 r. w sprawie projektowanego zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne. 

Czytaj także: Stomatologia dziecięca ze współczynnikiem 1,2 …i co dalej?
Niebawem ruszą konkursy stomatologiczne, pytanie - jak będą wyglądać?

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH