PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Krytyka warunków realizacji usług stomatologicznych z publicznych pieniędzy

ms
29-03-2017, 18:02
Krytyka warunków realizacji usług stomatologicznych z publicznych pieniędzy Prezydium NRL przeciwko warunkom realizowania usług stomatologicznych
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej skrytykowało zasady, w oparciu o które mają być realizowane świadczenia zdrowotne w zakresie usług stomatologicznych. Zarzuty są poważne, wśród nich niezgodność przepisów rozporządzenia z regulacjami ustawowymi.

29 marca Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło stanowisko (Nr 22/17/P-VII) w sprawie postępowań dotyczących zawarcia nowych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Czytaj także: Nie ma zgody na uruchamianie konkursów na świadczenia stomatologiczne 

Prezydium NRL uważa, że rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie kryteriów wyboru ofert na świadczenia opieki zdrowotnej (z 2 marca 2017 r.) nie jest zgodne z wymogami ustawowymi, zawartymi w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Prezydium NRL ocenia, że:
- część kryteriów, określonych w załączniku do rozporządzenia ministra zdrowia nie pozwala na ocenę jakości, ciągłości czy kompleksowości ofert, co może naruszać prawidłowy przebieg ich porównywania w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
- kryteria wyboru ofert preferują duże podmioty (punktowanie ilości wykonywanych procedur, praca w dni wolne, świadczenie usług z kilku zakresów), co w konsekwencji, czyni niemożliwym dotrzymanie przez NFZ obowiązku równego traktowania oferentów;
- preferowanie dużych pomiotów przy wyborze ofert prowadzi do ograniczenia pacjentowi wyboru lekarza.

Prezydium NRL zwraca uwagę na nieuwzględnienie w rozporządzeniu istotnych problemów opieki stomatologicznej, w tym zwłaszcza kwestii systemowej opieki nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi.

Prezydium NRL apeluje o niepodpisywanie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - w zakresie dotyczącym leczenia stomatologicznego i po raz kolejny apeluje o podjęcie wspólnych prac nad nowym kształtem rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Prezydium NRL wnosi o wstrzymanie ogłaszania postępowań w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami, w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
NFZ   kontraktowanie   NRL  

POLECAMY W SERWISACH