PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Kryteria wyboru ofert w leczeniu stomatologicznym: NRL wskazuje na wiele uchybień

ms
05-10-2016, 08:23
Kryteria wyboru ofert w leczeniu stomatologicznym: NRL wskazuje na wiele uchybień Rozporządzenie MZ pełne nieprawidłowości (foto: pixabay)
Rozporządzenie ministra zdrowia z 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej weszło w życie, chociaż wprowadzone przepisy, jeśli chodzi o stomatologię, pozostawiają wiele do życzenia.

NRL wypunktowała większość, jeśli nie wszystkie błędy, które należy jak najszybciej skorygować, bo -  w opinii lekarzy dentystów, zaprzeczają jakości tworzonego prawa.

Oto uwagi zgłoszone przez samorząd lekarski, jakie redakcja infoDENT24.pl otrzymała od NRL  (pytania do każdej części poruszanych zagadnień pochodzą od redakcji).

    Kliknij, żeby zobaczyć: większość uwag dotyczy załącznika nr 7 (str. 446)

Dlaczego 5 pkt. za lekarza dentystę z I stopniem specjalizacji a 6 pkt. za higienistkę stomatologiczną?
1) w tabeli nr 1 — „Leczenie stomatologiczne":
a)
w części „1. Przedmiot postępowania: Świadczenia ogólnostomatologiczne" w lp. 1 - „Jakość" - niezasadna jest dysproporcja w przyznawaniu punktach referencyjnych: w pkt. 1.6 za lekarza dentystę ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie stomatologii ogólnej przyznaje się 5 punktów, podczas gdy w pkt. 1.8 za pozostały personel, o którym mowa w § 2 pkt. 4 lit. c lub d rozporządzenia stomatologicznego (a więc za osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia w kierunku higiena dentystyczna lub ukończyły studia wyższe na innym kierunków studiów o specjalności higiena dentystyczna (stomatologiczna) i uzyskały tytuł licencjata lub osoby, które rozpoczęły po 30 września 2012 r. studia wyższe z zakresu higieny dentystycznej, obejmujące co najmniej 1688 godzin kształcenia z zakresu higieny dentystycznej i uzyskały co najmniej tytuł licencjata - czyli higienistka stomatologiczna) - 6 punktów.

Dlaczego nie wszyscy mają obowiązek być aktywnymi w określonym procencie czasu pracy przychodni?
Ponadto w pkt 1.8 nie wskazano procent czasu pracy poradni tak jak w pozostałych punktach,

Dlaczego im więcej wykonanych zdjęć rtg lub pantomograficznych – tym lepiej?
b)
w części „1. Przedmiot postępowania: Świadczenia ogólnostomatologiczne" oraz w części „4. Przedmiot postępowania: Świadczenia chirurgii stomatologicznej" w lp. I — „Jakość" w pkt 3.1 i 3.2 — „Realizacja wybranych świadczeń" premiuje się liczbę wykonanych zdjęć rtg lub pantomograficznych. Należy w ogóle zakwestionować celowość przyznawania ofercie punktów w zależności od liczby wykonanych zdjęć.

Określone procedury wykonuje się, gdy są niezbędne (tu dla postawienia diagnozy), a nie po to, aby były miernikiem jakości czy kompleksowości. Będzie to prowadziło do nieuzasadnionego wykonywania wymienionych procedur, a tym samym narażenia pacjentów na promieniowanie jonizujące. Powinno to być pozostawione w gestii lekarza dentysty prowadzącego leczenie, który w miarę możliwości powinien chronić pacjenta przed promieniowaniem jonizującym, a nie realizować narzucone normy,

SŁOWA KLUCZOWE
NRL   Ministerstwo Zdrowia  

POLECAMY W SERWISACH