• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Kryteria oceny ofert w ogniu krytyki

en
23-05-2016, 11:58
Kryteria oceny ofert w ogniu krytyki Gromkie "nie" dla nowych kryteriów oceny ofert (fot. pixabay)
Komisja Stomatologiczna Wielkopolskiej Izby Lekarskiej domaga się ustalenia ze środowiskiem stomatologicznym zasad funkcjonowania publicznej opieki stomatologicznej, a następnie określenia nowych kryteriów oceny ofert.

Zbyt niska punktacja za zestaw rtg/rvg
Andrzej Cisło, wiceprezes WIL i przewodniczący Komisji Stomatologicznej WIL, krytykuje nieracjonalnie niską punktację za posiadanie zestawu do rtg/rvg. W efekcie na 100 możliwych punktów, za zestaw do rtg otrzymuje się 7,5 pkt. Rozróżnienie punktacji za rtg w lokalizacji i w miejscu wykonywania wydaje się racjonalne, ale oba świadczenia muszą być opatrzone wyższą punktacją.

Kompleksowość za wysoko punktowana 
Zupełnie niezrozumiałe jest potraktowanie kryterium kompleksowości poprzez powiązanie udzielania świadczeń w jednym zakresie z faktem udzielania świadczeń w innych zakresach przy tak znacznej punktacji. Przykładowo, w kontrakcie ogólnostomatologicznym można za to otrzymać 24 punkty czyli 24 proc. możliwej do zdobycia punktacji. To w gruncie rzeczy przesądza o wybraniu oferty, gdyż zazwyczaj różnica pomiędzy punktacją oferentów w pobliżu „linii odcięcia" wynosi ok 1 pkt.

Jest to o tyle nieracjonalne - argumentuje Andrzej Cisło - że zgodnie z rozporządzeniem MZ (w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy) oferty szereguje się według punktacji i w takiej kolejności następuje też wyczerpywanie się limitu stanowiącego przedmiot zamówienia. Projekt nie określa jaka część etatu przeliczeniowego współistniejącego kontraktu w innych zakresach uprawniałaby do dodatkowej punktacji. Zapewne chodzi tu o przynajmniej minimalny wymiar połowy kontraktu.

Z drugiej strony - komisja konkursowa nie może samodzielnie obniżyć zadeklarowanej przez oferenta liczby punktów. Tak więc w efekcie zaproponowanych rozwiązań fakt wykonywania choćby połowy kontraktu we wskazanych zakresach może skutecznie „wprowadzić do kontraktu" nieograniczoną liczbę lekarzy. A to już promocja dużych podmiotów, rozwiązanie całkowicie systemowe i jako takie powinno być poddane szczegółowej konsultacji ze środowiskiem stomatologicznym.

Podwykonawcy, kompleksowość usługi a jej jakość 
Zupełnie niezwiązanym ani z jakością, ani z kryterium kompleksowości jest wykonywanie kontraktu „w 100 proc. bez udziału podwykonawców". To już nie jest nawet rozwiązanie systemowe - to jest kryterium niemieszczące się „de facto” w katalogu ustawowym, ponadto samo w sobie ustawia na wygranej pozycji jednostki posiadające na przykład pracownię protetyczną. Kryterium to nie ma odniesienia ani do jakości, ani do kompleksowości.

Punktacja, a liczba wykonywanych zabiegów 
Równie nieracjonalne wydaje się uzależnianie punktacji od liczby wykonanych zabiegów w ostatnich 12 miesiącach. Terminy wygasania kontraktów są i powinny być przewidywalne - w obecnym brzmieniu ustawa zakłada udzielanie zamówień na pięć lat w opiece ambulatoryjnej. Kryterium to będzie polegało w rzeczywistości na „nadrabianiu" wykonań zdjęć rtg/rvg lub związanych z leczeniem konkretnych jednostek chorobowych (w przypadku kontraktów specjalistycznych). W tym ostatnim przypadku również zapewne przybierze to formę nadrabiania wykonań włącznie z „naciąganiem" rozpoznania w kierunku określonych w projekcie pozycji klasyfikacji ICD10. Zgodnie bowiem z projektem, wystarczy jeden przypadek danego schorzenia, aby podlegało ono wyliczaniu owych 75 proc. z katalogu leczonych przypadków uprawniających do zwiększonej punktacji.

POLECAMY W SERWISACH