PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Koszty uzyskania przychodu przed uruchomieniem gabinetu dentystycznego

ms
13-09-2016, 10:43
Koszty uzyskania przychodu przed uruchomieniem gabinetu dentystycznego Koszt uzyskania przychodu w gabinecie na starcie (foto: pixabay)
Wydatki poniesione przed uruchomieniem gabinetu stomatologicznego na nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach (poprzez odpisy amortyzacyjne).

Kosztami tymi mogą być m.in.:
- wynajem lokalu, z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny,
- opłaty wynikające z odbioru lokalu przez sanepid,
- opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
- zakup urządzeń i narzędzi stomatologicznych (należy je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów po uruchomieniu gabinetu stomatologicznego, jeżeli ich wartość początkowa nie przekracza 3,5 tys. zł lub w przypadku zakupu sprzętu będącego środkiem trwałym – jako odpisy amortyzacyjne).

Wydatki poniesione przed uruchomieniem gabinetu stomatologicznego na nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach (poprzez odpisy amortyzacyjne).

W tym celu środki takie należy wpisać do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Wartość początkowa takiego środka określona jest jako cena nabycia na podstawie faktury, a gdy jej nie ma - to w oparciu o cenę rynkową. Taka sytuacja może zaistnieć na przykład wówczas, gdy środek trwały został wytworzony przez podatnika. Wartość początkową wytworzonego środka trwałego powinien ustalić biegły na podstawie cen rynkowych.

Do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości można zaliczyć wartość, nabytych przed rozpoczęciem działalności, przedmiotów służących prowadzeniu gabinetu dentystycznego. Zaliczenie to następuje pod datą założenia księgi przychodów i rozchodów (na podstawie dowodów poniesienia kosztów).

Prawo zaliczenia przysługuje, mimo że dowody zakupu nie zostały wystawione na podatnika jako przedsiębiorcę, tylko na osobę nieposiadającą jeszcze statusu przedsiębiorcy.

Taka procedura obejmuje przedmioty zaliczane do: -  wyposażenia, - środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tys. zł, - usług oraz innych przedmiotów, które nie są materiałami (służącymi np. do wykonywania usług stomatologicznych).

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości powyższej 3,5 tys. zł, są amortyzowane i tylko te odpisy zaliczone mogą być do kosztów.

Koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności gabinetu dentystycznego uznawane są jako koszty podatkowe, o ile:
- celem poniesienia wydatku jest osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów;
- wydatek będzie prawidłowo udokumentowany;
- wydatek nie jest wymieniony w art. 23 ust. 1 ustawy katalogu wydatków i odpisów, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (mówi o nich Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U.2012.0.361). Z artykułu tego wynika m.in., że za koszty uzyskania przychodów nie uznaje się wydatków na:
a) nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
b) nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części,
c) ulepszenie środków trwałych, które powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
koszt uzyskania przychodu   amortyzacja  

POLECAMY W SERWISACH