• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Kontrowersyjne wymogi w sprawie pomieszczeń i urządzeń podmiotu leczniczego

ms
19-12-2017, 08:33
Kontrowersyjne wymogi w sprawie pomieszczeń i urządzeń podmiotu leczniczego Wymogi dotyczące pomieszczeń i urządzeń podmiotu leczniczego (foto: pixabay)
Uwagi w sprawie wypełniania kolejnych wymogów dotyczących pomieszczeń i urządzeń podmiotu leczniczego – zgłosiła NRL.

Reakcję NRL wzbudziły zmiany przepisów dotyczących dostosowania pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, o których mowa w art. 22 ustawy o działalności leczniczej. Nowe wymogi nakłada ustawa z 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 15 listopada 2017 r. poz. 2110), która weszła w życie 30 listopada 2017 r.

Naczelna Rada Lekarska zwraca uwagę na fakt, że zgodnie z art. 207 ust. 3 i 4 ustawy o działalności leczniczej przewiduje, iż podmiot, który nie zrealizował programu dostosowawczego, powinien wystąpić do Państwowej Inspekcji Sanitarnej z wnioskiem o wydanie opinii o wpływie niespełniania wymagań na bezpieczeństwo pacjentów.

Jak Sanepid ma oceniać
Ustawodawca nie określił, jakimi kryteriami ma się kierować Państwowa Inspekcja Sanitarna przy wydawaniu opinii o wpływie niespełniania wymagań na bezpieczeństwo pacjentów. Rodzi to duże ryzyko arbitralności decyzji w tym zakresie i ich niejednolitego stosowania w poszczególnych rejonach kraju.

Jakie środki odwoławcze
Ustawodawca nie przewidział wyraźnie możliwości wniesienia przez podmiot leczniczy środka odwoławczego od tego rodzaju opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej wydanej w formie postanowienia, co oznacza, że kwestia zaskarżenia niekorzystnego stanowiska będzie dyskusyjna.

Obligatoryjność wymogów
Ustawodawca nie wskazał, czy wystąpienie z wnioskiem do Państwowej Inspekcji Sanitarnej o wydanie opinii o wpływie niespełniania wymagań na bezpieczeństwo pacjentów jest obligatoryjne czy fakultatywne. 

Jakie skutki decyzji Sanepidu
Ustawodawca nie określił, jakie skutki będzie miało wydanie przez Państwową Inspekcję Sanitarną negatywnej opinii co do wpływu niespełnienia wszystkich wymogów pomieszczeń i urządzeń na bezpieczeństwo pacjentów, w szczególności, czy będzie to skutkowało wykreśleniem z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Naczelna Rada Lekarska uważa, że minister zdrowia powinien zainicjować pilną nowelizację i doprecyzowanie wskazanych przepisów.

Stanowisko Nr 27/17/VII

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
NRL   Sanepid  

POLECAMY W SERWISACH