PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Kontraktowanie świadczeń stomatologicznych: duży może więcej

ms
05-12-2016, 11:20
Kontraktowanie świadczeń stomatologicznych: duży może więcej ORL w Szczecinie oprotestowuje rozporządzenie ministra zdrowia
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie oprotestowała rozporządzenie ministra zdrowia skutkujące nierównym traktowaniem świadczeniodawców, szczególnie realizujących specjalistyczne świadczenia stomatologiczne (m.in. protetyczne, ortodontyczne, chirurgii stomatologicznej).

Chodzi o rozporządzenie ministra zdrowia z 5 sierpnia 2016 r. dotyczące szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1372). Protest, dotyczący części przepisów tego rozporządzenia, ORL w Szczecinie wystosowała do premiera oraz Senackiej i Sejmowej Komisji Zdrowia.

Nierówne traktowanie świadczeniodawców
W opinii ORL w Szczecinie, regulacje zawarte w nowym rozporządzeniu ministra zdrowia, naruszają zasadę równego traktowania wszystkich świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a także zasadę prowadzenia postępowania w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji (zgodnie z art. 134 ustawy z 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Uwaga 1: nieuzasadnione punkty za „kompleksowość" oferty
W kryterium „kompleksowość" oferentom przyznawane są punkty za realizację umowy w zakresie świadczeń z różnych specjalizacji, w wyniku czego promowane są duże podmioty lecznicze a indywidualne praktyki specjalistyczne mogą być pozbawione możliwości udzielania świadczeń w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Wśród podmiotów, realizujących świadczenia stomatologiczne w ramach NFZ, większość stanowią właśnie praktyki zawodowe, co potwierdzają dane Funduszu z sierpnia 2016 r. To właśnie te podmioty odczują najbardziej konsekwencje zmienionych kryteriów wyboru ofert.

Uwaga 2: nieuzasadnione punkty za realizację wybranych świadczeń
Przyznawane przy ocenie oferty punkty z tytułu „realizacji wybranych świadczeń" (w kryterium „jakość") wydają się co najmniej niewłaściwe. Lekarz, bowiem nie ma wpływu na to, z jakimi schorzeniami zgłaszają się do niego pacjenci na leczenie oraz na liczbę wykonanych zdjęć rtg. W żaden sposób nie stanowi to o jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Uwaga 3: nieuzasadnione preferencje w kwestii dokumentacji medycznej w formie elektronicznej
Prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej nie powinno mieć wpływu na ocenę realizującego świadczenia. Nie ma to żadnego związku z jakością świadczeń, wręcz przeciwnie - może utrudniać lub uniemożliwiać udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez specjalistów w starszym wieku, którzy posiadają duże doświadczenie i wysokie kwalifikacje, ale nie są biegli informatycznie.

Uwaga 4: problematyczna rejestracja elektroniczna
Wprowadzenie wymogu rejestracji elektronicznej może spowodować dezorganizację pracy gabinetów, a przez to niepotrzebne wydłużenie czasu oczekiwania pacjenta na wizytę.

Prowadzenie rejestracji elektronicznej, bez wcześniejszego wywiadu z pacjentem, skutkować będzie zapisywaniem się z reguły na wizytę dłuższą niż konieczna.

Uwaga 5: ustanowione kryteria szkodliwe dla lekarzy dentystów i ich pacjentów
ORL w Szczecinie uważa, że określone przez ministra zdrowia kryteria wyboru ofert w postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie specjalistycznych stomatologicznych świadczeń opieki zdrowotnej są szkodliwe nie tylko dla lekarzy dentystów prywatnie praktykujących. Przede wszystkim bowiem szkodzą pacjentom, ograniczając im dostęp do usług stomatologicznych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, które - przy tak określonych kryteriach - realizować będzie mniejsza liczba świadczeniodawców niż dotychczas.

Okręgowa Rada lekarska w Szczecinie apeluje o podjęcie działań mających na celu szybką zmianę niekorzystnych przepisów analizowanego rozporządzenia ministra zdrowia.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
Ministerstwo Zdrowia   NFZ   kontraktowanie   ORL w Szczecinie  

POLECAMY W SERWISACH