PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej. Co nowego w stomatologii?

ms
11-05-2016, 11:41
Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej. Co nowego w stomatologii? Kryteria ocen ofert po modyfikacji (foto: pixabay)
Projekt rozporządzenia ministra zdrowia „w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej” przynosi modyfikacje w kwestiach ogólnych i te dotyczące tylko stomatologii. Zacznijmy od tych drugich.

Zasadnicze modyfikacje dotyczą leczenia dzieci i młodzieży. Polegają one na tym, że:
- premiowani mają być świadczeniodawcy, którzy zapewniają usługi  realizowane przez jak największą liczbę lekarzy specjalistów w dziedzinie stomatologii dziecięcej;
- korzystniej będą także punktowane świadczenia protetyki stomatologicznej oraz ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym.

Szczegółowa punktacja poniżej

 

Autorzy projektu rozporządzenia ministra zdrowia, które ma wejść w życie od 1 lipca 2016 r.,  wprowadzają rozwiązania, mające premiować:
* Podmioty wpisane na listę jednostek akredytowanych prowadzące szkolenie specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów (oferenci tacy, dysponujący personelem medycznym o najwyższych kwalifikacjach, umiejętnościach i doświadczeniu, gwarantują udzielanie świadczeń o najwyższej jakości).
* Świadczeniodawców prowadzących w formie elektronicznej dokumentację medyczną oraz zachowujących tę formę przy wystawianiu recept na refundowane:  leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia i wyroby medyczne.
* Świadczeniodawców realizujących kompleksowo usługi medyczne w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Zdecydowano się odstąpić od stosowanego dotychczas przez prezesa NFZ warunku premiowania poradni albo oddziału szpitalnego - bez względu na fakt realizowania w nich świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Teraz ma być premiowana realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach odpowiadających (lub zbliżonych) rodzajowo do zakresów świadczeń będących przedmiotem kontraktowania.

Ważny będzie również czas nieprzerwanej realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Większa liczba punktów rankingujących przyznawana będzie tym świadczeniodawcom, którzy od dłuższego czasu prawidłowo realizują usługi.

Brana będzie pod uwagę także współpraca z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, w zakresie przekazywania danych i informacji potrzebnych do sporządzenia taryfy świadczeń. Ma to być zachęta do prowadzenia stałej współpracy świadczeniodawców z Agencją w zakresie taryfikacji świadczeń, która będzie wykorzystywana na potrzeby całego systemu kontraktowania i wyceny świadczeń.

POLECAMY W SERWISACH