PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Kontrakt a zobowiązanie do zatrudnienia lekarza dentysty

jsz
08-04-2014, 07:49
Kontrakt a zobowiązanie do zatrudnienia lekarza dentysty
Składasz ofertę w konkursie na świadczenie usług stomatologicznych finansowanych przez NFZ. Czy musisz dołączyć zobowiązanie o zatrudnieniu personelu, który zapewni zrealizowanie kontraktu?

Takie pytanie nader często trafiało do Mazowieckiego Oddziału NFZ. Oto odpowiedź.

Podmiot zgłaszający ofertę nie ma obowiązku dołączania do niej: umów o pracę, umów cywilnoprawnych lub pisemnych zobowiązań do zawarcia takich umów z osobami wskazanymi w dokumentach ofertowych.

Nie zawsze jednak tak jest, gdyż w przypadkach uzasadnionych np. w sytuacji, gdy ta sama osoba zostanie zgłoszona w kilku ofertach, komisja konkursowa może wezwać do przedłożenia dokumentów potwierdzających wiarygodność oferty w części dotyczącej wykazu personelu. Dokumentami takimi są: umowa o pracę, umowa cywilnoprawna lub zobowiązanie do zawarcia jednej z tych umów.

Takie rozwiązanie przewiduje m.in. przepis par. 10 ust. 4 pkt 3 zarządzenia nr 57/2013/DSOZ prezesa NFZ z 2 października 2014 r. w sprawie warunków postepowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH