PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Konflikt godzin pracy personelu - czy ma to wpływ na ocenę oferty przez NFZ?

ms
24-04-2014, 13:02
Konflikt godzin pracy personelu - czy ma to wpływ na ocenę oferty przez NFZ? Konflikt godzin pracy personelu - czy ma to wpływ na ocenę oferty przez NFZ? (foto: sxc.hu)
Nie jest tak, że w przypadku gdy godziny pracy personelu zgłoszonego przez świadczeniodawcę, prowadzącego usługi stomatologiczne, pokrywają się - taka oferta zostanie automatycznie odrzucona przez komisję konkursową OW NFZ.

W pierwszym etapie analizy oferty nie można mówić o jej odrzuceniu i o automatycznym braku możliwości zawarcia umowy. Oferent może być jednak powiadomiony przez komisję konkursową o fakcie zaistnienia takiej sytuacji.

Po rozstrzygnięciu przez komisję konkursową postępowania konkursowego oraz ewentualnym zakwalifikowaniu oferty do zawarcia umowy oferent może być wezwany (chociaż nie musi) do usunięcia występującego konfliktu personelu. O ile niezgodność ta nie zostanie usunięta, dyrektor OW NFZ ma prawo obniżyć wynegocjowany poziom finansowania umowy. Kontrakt ostatecznie może nie być podpisany, o ile zgłoszony harmonogram pracy personelu nie jest możliwy do realizacji przy przedstawionym stanie osobowym lekarzy dentystów.

Przepisy w tym zakresie określone są m.in. w par. 6 ust.4 ,,Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej" będących załącznikiem do rozporządzenia ministra zdrowia z 6 maja 2008 r. (Dz.U.08.81.484).

Wskazany przepis mówi, że osoby realizujące kontrakt, w czasie wyznaczonym do udzielania świadczeń w harmonogramie pracy, nie mogą udzielać świadczeń:
- w innej jednostce organizacyjnej u tego samego świadczeniodawcy;
- u innego świadczeniodawcy.

Lubelski OW NFZ przyjmuje następujące kryteria weryfikacji występowania spornych harmonogramów:
- w przypadku, gdy miejsca udzielania świadczeń przez personel medyczny znajdują się w tej samej miejscowości (zarówno u tego samego oferenta jak również innego) czas pomiędzy zakończeniem pracy przez personel medyczny w jednym miejscu i rozpoczęciem w następnym powinien wynosić minimum 30 minut;
- w przypadku gdy miejsca udzielania świadczeń przez dany personel medyczny znajdują się na terenie różnych miejscowości (zarówno u tego samego oferenta, jak również innego) czas pomiędzy zakończeniem pracy w jednym miejscu danej miejscowości a rozpoczęciem w następnym (położonym w innej miejscowości) powinien wynosić minimum 60 minut;
- występowanie konfliktu personelu zachodzi również pomiędzy różnymi zakresami świadczeń w ramach oferty jednego oferenta,

Przyjęte przez Lubelski OW NFZ powyższe wartości minut są wartościami uśrednionymi. W przypadku, gdy w opinii oferenta powyższe okresy są wyższe od rzeczywistego czasu przemieszczania się personelu medycznego (wykazanego w ofercie), właściciel praktyki stomatologicznej ma możliwość pisemnego przedstawienia własnych kalkulacji w tym zakresie. Wyliczenia te będą podstawą do podjęcia decyzji przez komisję konkursową OW NFZ.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
NFZ   czas pracy   OW NFZ w Lublinie   dentysta konkurs ofert  

POLECAMY W SERWISACH