PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Konferencja naukowa: koszty, dochody i PIT 8C

sta
12-08-2014, 08:28
Konferencja naukowa: koszty, dochody i PIT 8C Co z PIT 8C w przypadku udziału lekarza w konferencji
Spółka marketingowa pokrywa koszty związane z uczestnictwem lekarza w konferencji i pyta czy musi sporządzać informacje w formie PIT-8C i przekazywać je lekarzowi oraz właściwemu organowi podatkowemu, w której organizator konferencji zobowiązana jest wykazać kwoty z tytułu uczestnictwa lekarza w konferencji.

Jakie koszty
Spółka marketingowa, działająca na zlecenie klienta biznesowego, pokrywa określone koszty, związane z uczestnictwem lekarza w konferencji. Koszty te obejmują z reguły:
- przejazd lekarza na konferencję (w obie strony - także do miejsca zamieszkania lekarza);
- opłaty konferencyjne (rejestracyjne);
- zakwaterowanie lekarza w trakcie konferencji;
- wyżywienie podczas konferencji;
- dojazd na trasie hotel - centrum konferencyjne.

Koszty konferencji pokrywane są przez spółkę marketingową bezpośrednio na rachunki bankowe:
- organizatora konferencji;
- przewoźnika;
- podmiotu zapewniającego zakwaterowanie.
Oczywiście koszty konferencji, organizowanych lub współorganizowanych przez spółkę marketingową, są również przez nią pokrywane.
Zapraszany na konferencję lekarz nie otrzymuje od spółki marketingowej środków w celu samodzielnego sfinansowania jakichkolwiek kosztów konferencji.
Zwolnienia z podatku
Jak wiadomo, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika (lit. a tego przepisu) lub podróży osoby niebędącej pracownikiem (lit. b tego przepisu). Zwolnienie to jest ograniczone kwotowo do wysokości określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza jego granicami.

Stanowisko spółki
Spółka marketingowa jest zdania, że wartość zapewnianych bezpośrednio lekarzowi świadczeń takich jak: koszt dojazdu i powrotu z konferencji, koszt zakwaterowania w hotelu i wyżywienia, a także wydatki związane z zapewnieniem udziału w konferencji - będą podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy o PIT.
Zwolnienie to stosuje się gdy otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów.

O ile zatem lekarz bierze udział w konferencji, a jego udział w tej konferencji jest finansowany przez spółkę marketingową, zastosowanie powinien mieć wspomniany art. 21 ust 1 pkt 16 lit. b ustawy o PIT, ponieważ:
- spółkę marketingową i lekarza nie łączy stosunek pracy (podróż osoby niebędącej pracownikiem);
- lekarz odbywa podróż w związku z konferencją;
- udział lekarza w konferencji jest zapewniany przez spółkę marketingową;
- spełniony jest warunek zawarty w art. 21 ust. 13 ustawy o PIT (lekarz nie zalicza otrzymanych świadczeń do kosztów uzyskania przychodów oraz spółka marketingowa ponosi koszty związane z udziałem lekarza w konferencji - w celu osiągnięcia przychodów).
Spółka marketingowa uważała także, że nie musi sporządzać i przekazywać w stosownym terminie informacji PIT-8C podatnikowi oraz właściwemu organowi podatkowemu, w której spółka marketingowa zobowiązana jest wykazać kwoty z tytułu uczestnictwa lekarza w konferencji.

SŁOWA KLUCZOWE
podatek dochodowy   przychód lekarza   PIT   izba skarbowa   koszt  

POLECAMY W SERWISACH