PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Kończysz z działalnością leczniczą, co dalej z dokumentacją?

kan
05-10-2017, 08:16
Kończysz z działalnością leczniczą, co dalej z dokumentacją? Zasady przechowywania dokumentacji medycznej (fot. pixabay)
Śląska Izba Lekarska przypomina o obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej po zamknięciu praktyki.

Lekarz dentysta, który decyduje się na wykreślenie indywidualnej (lub grupowej) praktyki lekarskiej zobowiązany jest we wniosku o wykreślenie podać miejsce przechowywania dokumentacji medycznej. Przy czym może to być wyłącznie placówka udzielająca świadczeń zdrowotnych, z którą dentysta zawarł wcześniej umowę o przechowywanie dokumentacji medycznej. Miejscem tym będzie więc siedziba szpitala, NZOZ-u, czy innej praktyki lekarskiej. 

Natomiast podmiot, który zobowiązał się przechowywać dokumentację medyczną powinien przechowywać ją przez okres wymagany przepisami prawa oraz udostępniać ją na zasadach wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Obowiązek wskazania miejsca przechowywania dokumentacji medycznej nie dotyczy dentystów, którzy prowadzili jedynie indywidualną praktykę lekarską w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład (tzw. praktykę w podmiocie). W takiej sytuacji przechowanie dokumentacji medycznej jest obowiązkiem podmiotu leczniczego, a nie lekarza dentysty, który udziela tam świadczeń w ramach umowy z tym podmiotem.

Kwestię przechowywania dokumentacji medycznej po zaprzestaniu działalności leczniczej  reguluje art. 30 a ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w nowym brzmieniu (nadanym przez ustawę z 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta o Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 11 maja 2017 r.).

Więcej: izba-lekarska.org.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH