PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Kierujący publicznymi lecznicami po uważaniu?

ms
01-12-2016, 11:10
Kierujący publicznymi lecznicami po uważaniu? Zmienić zasady zatrudniania na stanowiskach kierowniczych w publicznych zakładach leczniczych (foto: pixabay)
Przypadki zatrudniania na stanowiskach kierowniczych w publicznych zakładach leczniczych osób, które pełnią takie funkcje w innych tego typu podmiotach - dowodzą, że przepisy regulujące te kwestie są zbyt liberalne – dowodzi Prezydium NRL i apeluje do ministra zdrowia o zmianę obowiązujących zasad.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej domaga się nowelizacji przepisów ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Chodzi o objęcie publicznych podmiotów leczniczych obowiązkiem przeprowadzania konkursów na stanowiska:
-  kierownika,
- zastępcy kierownika, w przypadku gdy kierownik nie jest lekarzem,
- ordynatora lub osoby kierującej oddziałem niebędącej ordynatorem,
- naczelnej pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarek,
- pielęgniarki oddziałowej.

Prezydium NRL domaga się ponadto zapewnienia udziału samorządu lekarskiego w postępowaniach konkursowych. Jest to uzasadnione, gdyż obecna sytuacja prowadzi do nadużyć - zatrudniania na ważnych stanowiskach osób, które ze względu na inną aktywność zawodową, nie są w stanie w sposób prawidłowy, gwarantujący bezpieczeństwo chorych, pełnić obowiązków.

Często o zatrudnieniu na kierowniczych stanowiskach w podmiotach leczniczych, które nie stosują procedur konkursowych, nie decydują kryteria merytoryczne, lecz powiązania rodzinne lub towarzyskie – uważa Prezydium NRL.

W ocenie samorządu lekarskiego zasadne jest także wprowadzenie do ustawy o działalności leczniczej obowiązku przekazywania przez kierownika podmiotu leczniczego prezesowi okręgowej rady lekarskiej (na obszarze działania której położony jest podmiot leczniczy) informacji o osobie zatrudnionej na umowie o pracę lub umowie cywilnoprawnej na stanowisku ordynatora lub o osobie kierującej oddziałem, a niebędącej ordynatorem.

Wówczas to samorząd lekarski będzie mógł reagować na patologiczne i groźne dla bezpieczeństwa chorych sytuacje, w których ta sama osoba zatrudniona jest na stanowisku osoby kierującej kilkoma oddziałami w tym samym lub w kilku różnych zakładach leczniczych.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
zarządzanie gabinetem   NRL  

POLECAMY W SERWISACH