PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Kierownik podmiotu leczniczego - tylko z konkursu

ms
01-08-2017, 09:12
Kierownik podmiotu leczniczego - tylko z konkursu Kierownik podmiotu leczniczego - jak ma pełnić obowiązki (foto: pixabay)
Powierzenie pełnienia obowiązków kierownikowi podmiotu leczniczego poza trybem konkursowym nie jest zgodne z art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej - uznał WSA w Bydgoszczy.

Kwestie zatrudnienia na stanowisku kierownika podmiotu leczniczego normuje przepis art. 49 ust. 1 pkt 1 i 2 u.d.l., zgodnie z którym w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, przeprowadza się konkurs na stanowisko kierownika, który ogłasza podmiot tworzący.

Jeżeli w wyniku postępowania w dwóch kolejnych konkursach kandydat nie został wybrany z przyczyn określonych w ust. 3 (tzn. jeżeli nie zgłosiło się co najmniej dwóch kandydatów lub w wyniku konkursu nie wybrano kandydata albo z kandydatem wybranym nie nawiązano stosunku pracy albo nie zawarto umowy cywilnoprawnej), odpowiednio podmiot tworzący albo kierownik nawiązuje stosunek pracy albo zawiera umowę cywilnoprawną z osobą przez siebie wskazaną po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej (art. 49 ust. 4 u.d.l.).

Z kandydatem na stanowisko kierownika, wybranym w drodze konkursu lub wskazanym w trybie ust. 4, nawiązuje się stosunek pracy albo zawiera umowę cywilnoprawną na 6 lat (art. 49 ust. 6 u.d.l.).

W ocenie Sądu powierzenia pełnienia obowiązków kierownika podmiotu leczniczego, a więc czasowego przejęcia przez wskazaną osobę, wszystkich przynależnych stanowisku dyrektora funkcji, kompetencji, uprawnień i powinności - bez przeprowadzenia wcześniejszego konkursu, nie można uznać za sposób nawiązania stosunku pracy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 u.d.l.

Przepis ten dotyczy nawiązywania stosunku zatrudnienia wyłącznie z kierownikiem w podanych formach i trybie (na zasadzie powołania lub umowy o pracę albo zawarcia umowy cywilnoprawnej, a nie w drodze czynności powierzenia obowiązków).

Brak przepisu przyznającego upoważnienie do powierzenia pełnienia obowiązków kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, oznacza niedopuszczalność takiego rozwiązania.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH