PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Kiedy lekarz zatrudni lekarza?

szaft
26-03-2014, 10:27
Kiedy lekarz zatrudni lekarza? Kiedy lekarz zatrudni lekarza (Fot. Fotolia/PTWP)
Samorząd lekarski rozpoczyna starania o zmianę przepisów uniemożliwiających możliwość zatrudniania lekarza przez innego lekarza w indywidualnej lub grupowej praktyce lekarskiej.

W tej chwili taką formę zatrudnienia uniemożliwia brzmienie art. 53 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie możliwości zatrudniania lekarza przez lekarza w indywidualnej praktyce lekarskiej indywidualnej specjalistycznej praktyce lekarskiej oraz grupowej praktyce lekarskiej.

- Przepis ten, obowiązujący od wielu lat, uniemożliwia indywidualnie praktykującym lekarzom zatrudnienie innych lekarzy w prawnie dopuszczalnych formach - uważają lekarze.

Przypomnijmy, że jedyną sytuacją dopuszczaną przez ustawodawcę, w której lekarz dentysta, prowadzący indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, może zatrudnić innego lekarza dentystę - to umożliwienie temu ostatniemu uzyskiwanie bądź podnoszenie kwalifikacji zawodowych. W tej sprawie jest jednak kolejny aspekt. W jednym miejscu ustawa uznaje praktyki wykonywane wyłącznie w miejscu wezwania jako te, w ramach których można zatrudniać personel pomocniczy. Tymczasem w drugim miejscu tej samej ustawy (ust. 4 art. 53) taka możliwość jest zablokowana.

Kłopotem jest także samo sformułowanie zatrudnienie, które - co do zasady - rozumiane jest jako zatrudnienie pracownika jedynie w ramach stosunku pracy. Zgodnie z art. 2 kodeksu pracy, pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracy.

Z drugiej strony zatrudnienie (zgodnie ze słownikiem języka polskiego) to danie komuś pracy, a praca może być także zlecona w ramach umowy cywilno - prawnej, np. umowy zlecenia, umowy o dzieło. Trudno zgadnąć zatem czy ustalone przez ustawodawcę zasady dotyczą tylko zatrudnienia w formach przewidzianych w kodeksie pracy, czy również w ramach umów cywilnoprawnych.

Prawnicy podnoszą jeszcze jeden aspekt tej kwestii. Pamiętać trzeba, że skoro przepisy ustawy z 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.) nie wprowadzają ograniczeń dotyczących zatrudniania określonych grup osób przez przedsiębiorców, to żaden przepis ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty nie powinien wprowadzać zakazu zatrudniania lekarza dentysty przez osobę prowadzącą indywidualną praktykę lekarską i indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH