PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Kiedy klinika jest czynem nieuczciwej konkurencji

ms
19-08-2015, 10:14
Kiedy klinika jest czynem nieuczciwej konkurencji Klinika nie dla wszystkich (foto: pixabay)
Używanie nazwy klinika w stosunku do lecznicy, która zajmuje się tylko leczeniem uzębienia, może być uznane za czyn nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwą praktykę rynkową.

Wąski zakres używania nazwy klinika wynika z art. 89 ust. 6 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, tj.):

- podmiot leczniczy, który został utworzony przez uczelnię medyczną, a przez to placówka taka jest zobowiązana do udostępniania swoich jednostek organizacyjnych - w celu prowadzenia kształcenia w zawodach medycznych;
- podmiot leczniczy, co prawda nie utworzony przez uczelnię medyczną, który jednak udostępnia jej swoje jednostki organizacyjne - w celu prowadzenia kształcenia w zawodach medycznych;
- jednostki organizacyjne należące do uczelni medycznych.

Ustawowo zakazane jest zatem (poza wymienionymi wyjątkami) stosowanie oznaczenia „klinika”, oczywiście również odmiany „kliniczny”, a także słowa mogącego utworzyć zwrot równoznaczny: „uniwersytecki”. Określenia te bowiem mają charakter kwalifikowany ze względu na dodatkowe wymogi ustawowe, które spełniać musi podmiot, aby móc używać w nazwie takiego oznaczenia.

Klinika, nie tylko leczy
Podmiot, mający w nazwie oznaczenie „klinika” albo „kliniczny”, musi udzielać świadczeń zdrowotnych wyższej jakości lub na wyższym poziomie, który związany jest z prowadzoną działalnością naukową, badawczo - rozwojową lub dydaktyczną (decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 10 października 2009 r., nr RKR-61-12/09/ŁP/MS-2009).

Można przyjąć, że oznaczenie klinika wskazuje na placówkę, w której, oprócz leczenia, prowadzi się szkolenie lekarzy, studentów, a także prace naukowo - badawcze. Synonimem kliniki są „poliklinika”, „szpital uczelniany”.

Klinika na wyrost to – nieuczciwa konkurencja
Używanie nazwy klinika można być uznane za czyn nieuczciwej konkurencji lub za nieuczciwą praktykę rynkową. Takie stanowisko jest uprawnione ze względu na przepisy ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503, ze zm.) oraz ustawy z 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 171, poz. 1206).

Wyjątki dla podmiotów rejestrowanych za granicą
W języku angielskim wyraz „clinic” ma jednak inne znaczenie (budynek, część szpitala, w którym korzystać można ze specjalistycznego leczenia). Polskie przepisy nie wprowadzają zakazu stosowania synonimów, terminów bliskoznacznych, tłumaczeń słowa „clinic”. Istnieje zatem dopuszczalność stosowania takich oznaczeń np. do lecznic, które funkcjonują w Polsce w powiązaniu z zagranicznymi podmiotami, mającymi w nazwie „clinic”.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
GIODO   zarządzanie gabinetem   konkurencja  

POLECAMY W SERWISACH