• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Kara pozbawienia prawa wykonywania zawodu powinna ulegać zatarciu

ms
24-07-2017, 08:11
Kara pozbawienia prawa wykonywania zawodu powinna ulegać zatarciu Dr Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich (foto RPO)
Rzecznik Praw Obywatelskich pyta ministra zdrowia dlaczego kara pozbawienia prawa wykonywania zawodu nie ulega zatarciu. Przepis ten pozbawia lekarza i lekarza dentystę możliwości ponownego wpisu na listę członków samorządu zawodowego oraz uzyskania PWZ.

Chodzi o art. 110 ust. 5 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 522, z późn. zm.).

Osoby wydalone z samorządów zawodowych nigdy — nawet po upływie wielu lat i całkowitym odstąpieniu od tych czynów, które spowodowały ich ukaranie oraz naprawieniu negatywnych skutków — nie mają szansy na rehabilitację i powrót do zawodu. Budzi to wątpliwości z punktu widzenia godności tych osób, która (w myśl art. 30 Konstytucji) jest nienaruszalna i powinna być szanowana przez władze publiczne.

RPO ma wątpliwość co do konstytucyjności art. 110 ust. 5 ustawy o izbach lekarskich, który uniemożliwia ubieganie się o ponowne prawo wykonywania zawodu lekarza przez osobę pozbawioną tego prawa wskutek orzeczenia sądu dyscyplinarnego. - Trudno znaleźć przekonywujące argumenty przemawiające za zróżnicowaniem praw lekarzy i lekarzy dentystów oraz innych zawodów medycznych (m.in. pielęgniarek, położnych, lekarzy weterynarii) w zakresie możliwości przywrócenia do zawodu  - uważa Adam Bodnar.

W przypadku innych zawodów medycznych po orzeczeniu kary pozbawienia prawa wykonywania zawodu istnieje możliwość przywrócenia do zawodu po upływie określonego czasu.

Ustawa z 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174 poz. 1038, z późn. zm.) stanowi, że „zatarcie ukarania następuje z urzędu po upływie 15 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu karą pozbawienia prawa wykonywania zawodu - jeżeli pielęgniarka lub położna nie zostaną w tym czasie ponownie ukarane lub nie zostaną wszczęte przeciwko nim postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej" (art. 86 ust. 1 pkt 5).

Podobne rozwiązanie przyjęto w stosunku do diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów i fizjoterapeutów.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
prawo wykonywania zawodu  

POLECAMY W SERWISACH