PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Jest rozporządzenie dotyczące zmian kryteriów wyboru ofert, ale…

ms
09-03-2017, 18:29
Jest rozporządzenie dotyczące zmian kryteriów wyboru ofert, ale… Rozporządzenie podpisane
Od 9 marca 2017 r. obowiązuje „Zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej”, ale tak naprawdę niewiele zmienia, przynajmniej niewiele po myśli lekarzy dentystów.

Fala krytyki, ze strony stomatologów, a dotycząca proponowanych zmian, nie została odebrana przy ulicy Miodowej, jako zjawisko, na które trzeba mieć baczniejszą uwagę.

infoDENT24.pl pilnie śledził losy zapowiadanych zmian:
Stomatologia: czerwona kartka dla ministerialnych zasad oceny ofert kontraktowych
Zastrzeżenia KS NRL do kontraktowania usług stomatologicznych
Dużo zastrzeżeń do pomysłów w sprawie kontraktowania świadczeń stomatologicznych

Interweniowały NRL oraz ORL – nieskutecznie. Sugestie lekarzy dentystów w zasadzie nie zostały uwzględnione.

Andrzej Cisło na portalu Autonomia Stomatologów pisze m.in.: Załącznik nr 7 niczego nie załatwia, postulaty naszego środowiska zostają niezałatwione. W dalszym ciągu mamy „przypadki braku realizacji świadczeń", punkty za zrobione zdjęcia rtg i wykonane określone procedury.

Tymczasem Ministerstwo Zdrowia, sygnując rozporządzenie, wspomina m.in. o szeregu zmianach o charakterze techniczno–porządkującym, o ujednoliceniu terminologii stosowanej w załącznikach, o usuniętych powieleniach, o dostosowaniu punktacji do zmienionej struktury zmodyfikowanego zakresu świadczeń, w końcu zapewnia o zmianach treści kryteriów wzbudzających wątpliwości interpretacyjne i dostosowaniu ich do obowiązującego stanu prawnego.

Zmiany (nie wszystkie interesujące dentystów) polegają m.in. na:
- poszerzeniu wykazu premiowanych lekarzy specjalistów, w tym o specjalizacje równorzędne o charakterze historycznym;
- zmianie punktacji poszczególnych warunków w taki sposób, aby suma warunków niżej wycenionych nie dawała wartości wyższej od warunku głównego preferowanego przez prawodawcę (w kategorii personel), co pociągało również konieczność zmiany wyceny punktów w pozostałych kategoriach;
- zmianie błędnej wyceny warunków alternatywnych, w których preferowany parametr posiadał niższą wartość punktową w stosunku do pozostałych warunków alternatywnego wyboru;
- dostosowaniu sumy punktów wszystkich warunków dla poszczególnych zakresów świadczeń (części) do preferowanej wartości (100 pkt);
- zmianie nazw zakresów świadczeń zdrowotnych.

Uwaga: do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosować się będzie przepisy dotychczasowe.

Wejście w życie rozporządzenia nastąpiło dzień po dniu ogłoszenia (9 marca). Termin ten wynika z konieczności zapewnienia świadczeniobiorcom jak najszybszego dostępu do świadczeń, które mogą być realizowane po przeprowadzeniu przez OW Narodowego Funduszu Zdrowia postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i po zawarciu umów.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
kontraktowanie   NRL   Ministerstwo Zdrowia  

POLECAMY W SERWISACH