PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Jedno ubezpieczenie OC - jeden problem?

05-02-2013, 23:48
Jedno ubezpieczenie OC - jeden problem? (źródło; Wikipedia)
Jedno ubezpieczenie OC - jeden problem? (źródło; Wikipedia)
Od 1 stycznia 2013 r. lekarz dentysta wykonujący działalność leczniczą w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej (we wszystkich formach) powinien legitymować się jednym obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej, chociaż jeszcze w ub.r. mógł ich mieć nawet kilka. Teraz takiej możliwości już nie ma.

Jedna polisa, obejmująca obowiązkowe OC, jest z pewnością wygodna, chociaż trzeba pamiętać, że nie obejmuje ona zakresem pokrycia szkód:

- wyrządzonych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą po pozbawieniu go prawa do prowadzenia działalności leczniczej (lub w okresie zawieszenia);

- wynikających z uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy;

- polegających na zapłacie kar umownych;

- powstałych w wyniku działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

Lekarz dentysta, posiadający obowiązkowe ubezpieczenie OC, może liczyć na pokrycie szkód będących następstwem:

- udzielania świadczeń zdrowotnych;

- niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych,

- działania lub zaniechania działania.

Jednakowe sumy gwarancyjne

Minimalne sumy gwarancyjne ubezpieczenia OC wynoszą:

- 75.000 euro - w odniesieniu do jednego zdarzenia;

- 350.000 euro - w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia.

Poziom sum gwarancyjnych jest taki sam dla lekarza dentysty wykonującego działalność leczniczą zarówno w formie indywidualnej, jak i w grupowej praktyki lekarskiej. Kwoty te nie zależą także od specjalności lekarsko - dentystycznych.

Kwoty te ustalane są przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku (początek stycznia), w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.

Różne grupy ryzyka

Ubezpieczyciele z reguły wyróżniają kilka grup ryzyka (od trzech do ośmiu), według których zaszeregowane są osoby wykonujące zawód lekarza. Od grupy zależy wysokość wyliczanej składki polisy OC:

lekarze III grupy ryzyka: chirurgia stomatologiczna;

lekarze II grupy ryzyka: ortodoncja, periodontologia, protetyka stomatologiczna, stomatologia dziecięca, stomatologia zachowawcza z endodoncją;

lekarze I grupy ryzyka: lekarze pozostałych specjalności.

Zasady ubezpieczenia OC wynikają m.in. z:

- art. 18 i 25 oraz art. 212 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej;

- art. 48a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

- art. 136b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

- art. 35a ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

- rozporządzenie ministra finansów w sprawie OC lekarzy z 22 grudnia 2011 r.  

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
lexDENT   ubezpieczenia   OC  

POLECAMY W SERWISACH