PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Jawność pytań z LEK, LDEK i PES znowu w Trybunale Konstytucyjnym

ms
28-03-2017, 10:13
Jawność pytań z LEK, LDEK i PES znowu w Trybunale Konstytucyjnym Pytania egzaminacyjne w TK
Wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie, w jakim ograniczają dostęp do pytań z egzaminów LEK, LDEK i PES do Trybunału Konstytucyjnego złożył prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

Po raz drugi
Naczelna Rada Lekarska została zmuszona po raz drugi złożyć wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, domagając się jawności pytań testowych z LEK, LDEK i PES.

Po raz pierwszy
Pierwsza sprawa w Trybunale Konstytucyjnym zakończyła się wygraną Naczelnej Rady Lekarskiej - Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 7 czerwca 2016 r. sygn. K 8/15 uznał za niezgodne z Konstytucją poprzednio obowiązujące ograniczenia dostępu do pytań z LEK, LDEK i PES.

Wówczas sądzono, że lekarze i lekarze dentyści wreszcie uzyskają nieograniczoną możliwość dostępu do pytań z lat ubiegłych. Tak się jednak nie stało.

Zmiany po pierwszym wyroku TK
Po korzystnym dla środowiska lekarskiego wyroku Trybunału Konstytucyjnego ustawodawca uchwalił nowe przepisy, które ograniczają dostęp do pytań. 21 października 2016 r. uchwalono ustawę o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2016 r. poz. 2020), w której wprowadzono nowe ograniczenia w jawności pytań.

Po pierwsze, uchwalono, że udostępnienie pytań w trybie dostępu do informacji publicznej jest możliwe dopiero po upływie 5 lat od dnia przeprowadzenia egzaminu.

Po drugie, przed upływem 5 lat od daty egzaminu zezwolono na dostęp do pytań wyłącznie osobie przystępującej do tego egzaminu, tylko w siedzibie Centrum Egzaminów Medycznych.

Wprowadzone zmiany w ustawie miały na celu ominięcie zasad opisanych przez Trybunał Konstytucyjny w czerwcu ubiegłego roku pomimo zwrócenia uwagi legislatorów Sejmu RP i Senatu RP na niekonstytucyjność wprowadzanych zmian.

Obrona status quo
Uzasadniając potrzebę uchwalenia tych przepisów Ministerstwo Zdrowia prezentowało stanowisko, że ujawnienie pytań nie służyły weryfikacji umiejętności kandydatów przystępujących do tych egzaminów, skutkuje uczeniem się testów, a nie wiedzy medycznej, Ministerstwo wskazywało też, że w niektórych dziedzinach medycyny wyczerpią się możliwości układania nowych pytań na każdą sesję egzaminacyjną.

Te argumenty padały już w czasie poprzedniego postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, który uznał, że okoliczności te nie mogą usprawiedliwiać wprowadzenia ograniczeń dostępu do informacji publicznej. Trybunał podkreślił, że nie stanowią wystarczającego uzasadnienia dla ograniczenia dostępu do pytań egzaminacyjnych, twierdzenia, że w przypadku ujawnienia pytań egzaminacyjnych w niektórych dziedzinach medycyny po pewnym czasie wyczerpałyby się możliwości opracowywania całkowicie nowych pytań. Trybunał stwierdził, że ten argument nie ma oparcia w przesłankach pozwalających na ograniczenie dostępu do informacji publicznej sformułowanych w art. 61 ust. 3 Konstytucji. 

SŁOWA KLUCZOWE
Trybunał Konstytucyjny   NRL   LDEK   PES  

POLECAMY W SERWISACH