PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Jak wypisać się z portalu znanylekarz.pl

ms
02-10-2015, 11:28
Jak wypisać się z portalu znanylekarz.pl Dane osobowe lekarza dentysty a portal znanylekarz.pl (foto: pixabay)
ZK OZZL chciało wiedzieć co medyk powinien zrobić, aby usunąć z portalu znanylekarz.pl swoje dane osobowe. Opinię dla związkowców przygotowała kancelaria prawna Lex Secure.

W opinii prawnej kancelarii Lex Secure, portal znanylekarz.pl jest portalem o charakterze komercyjnym, a jeśli tak, to nie może bez żadnych restrykcji przetwarzać dane osób, także tych reprezentujących zawody zaufania publicznego, a takim jest zawód lekarza i lekarza dentysty.

Lekarz i lekarz dentysta, mimo że reprezentują tzw. zawód zaufania publicznego, to dane osobowe takich osób powinny podlegać ochronie i jeżeli wyraźnie nie chcą, aby informacje o nich były dostępne na portalu o charakterze komercyjnym, to powinny one być usunięte – uważa Lex Secure.

Zainteresowani takim usunięciem mogą wystąpić ze stosownym wnioskiem do GIODO, powołując się na komercyjny charakter portalu oraz wskazując, że nie wyrazili zgody na przetwarzanie danych osobowych, co więcej złożyli wniosek o ich usunięcie z portalu.

Inną możliwością jest wystąpienie do sądu z pozwem o ochronę dóbr osobistych. Jeżeli zainteresowany lekarz lub lekarz dentysta uzna, że jego dobro osobiste zostało naruszone, to może wystąpić z powództwem.

Lex Secure przywołuje spór, w którym spółka Znanylekarz odmówiła usunięcia danych osobowych ze swojego portalu. Firma przedstawia jako cel swojej działalności udostępnianie prawdziwych i rzetelnych opinii oraz informacji o lekarzach. Firma wskazała, że w tym celu niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych lekarzy i że jest to konieczne, aby realizować prawnie usprawiedliwiony cel.

Znanylekarz przywołuje art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o danych osobowych, który stanowi, że przetwarzanie danych jest dopuszczalne wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego lub do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Kolejnym argumentem spółki jest przedstawienie zawodu lekarza jak „zawodu zaufania publicznego” co według Znanegolekarza oznacza, że medyk musi liczyć się z tym, iż jego dane osobowe podlegają słabszej ochronie.

Lex Secure przypomniała inną sprawę, w której wystąpił jeden z lekarzy do GIODO w sprawie naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych przez portal znanylekarz.pl. GIODO odmówił uwzględnienia wniosku, uznał że nie doszło do naruszenia praw i wolności. Organ argumentował decyzję tym, że lekarz jest zawodem zaufania publicznego, jego praca podlega społecznej kontroli. Stąd, zdaniem GIODO, wynika ograniczone prawo do prywatności ze względu właśnie na rolę społeczną lekarza. Co więcej, organ podkreślił, że portal udostępnia wyłącznie dane na temat życia zawodowego, więc nie ma mowy o naruszeniu praw i wolności konstytucyjnych.

SŁOWA KLUCZOWE
Lex Secure   znanylekarz.pl   ochrona danych osobowych   OZZL  

POLECAMY W SERWISACH