PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Jak sprawozdawać gospodarkę odpadami

ms
01-03-2016, 09:22
Jak sprawozdawać gospodarkę odpadami Wzór sprawozdania z gospodarki odpadami
Do 15 marca 2016 r. trzeba wysłać marszałkowi województwa sprawozdanie z wytworzonych i przekazanych do utylizacji odpadów (za rok poprzedni) – przypomina Andrzej Cisło wiceprezes OW NFZ w Poznaniu i przewodniczący KS WIL.

Zasady składania sprawozdań za lata 2015 i 2016 określa art.  237a. ustawy o odpadach (z grudnia 2012 r. ), a dokładnie - przedłużająca ten obowiązek - ustawa z 11 września 2015 r. (Dz.U.2015.1688).

Wytwórcy odpadów, do których zaliczają się właściciele gabinetów dentystycznych,  zobowiązani są do sporządzania i składania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów.

Warto pamiętać, że ten, kto wbrew przepisom, nie sporządza i nie przekazuje zbiorczych zestawień danych, ewentualnie wykonuje ten obowiązek nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym - podlega karze grzywny (art. 180).

Zestawienie powinno się składać na starym druku (wzór tutaj).

Andrzej Cisło pisze, że ten sposób składania sprawozdań obowiązuje do czasu powstania Bazy Danych o Odpadach, wówczas bowiem przy dokonywaniu wpisów trzeba będzie korzystać z odpowiednich formularzy elektronicznych.

 Więcej: autonomia-dent.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH