PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Jak posłowie głosowali za wyższym wynagrodzeniem rezydentów

ms
12-10-2016, 11:38
Jak posłowie głosowali za wyższym wynagrodzeniem rezydentów Wyższe wynagrodzenia rezydentów (foto: Fotolia/PTWP)
Chodzi o poprawkę w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw.

Poprawkę w art. 1, po pkt 13 ustawy zgłosił poseł Jerzy Kozłowski (Kukiz15).
Jej brzmienie to:
Lekarz, który odbywa szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury, otrzymuje zasadnicze wynagrodzenie miesięczne ustalane przez ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, w drodze obwieszczenia, do dnia 15 stycznia każdego roku, w wysokości nie mniejszej niż 150 proc. tego wynagrodzenia w roku 2017, nie mniejszej niż 175 proc. tego wynagrodzenia w roku 2018 i nie mniejszej niż 200 proc. tego wynagrodzenia w roku 2019 i kolejnych latach.

Uzasadnienie było krótkie. Zmiana ma na celu zwiększenie wynagrodzenia dla lekarzy rezydentów, które obecnie jest skandalicznie niskie.

Michał Bulsa, wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL:

Obecnie wynagrodzenie lekarza rezydenta wynosi 70 proc. średniego wynagrodzenia, czyli średniej krajowej. Zgodnie z apelami Naczelnej Rady Lekarskiej, Nadzwyczajnego Zjazdu Lekarzy, te wynagrodzenia powinny ulec natychmiastowemu zwiększeniu.

W 2006 r., 17 marca, została podjęta uchwała, pod którą podpisał się ówczesny prezes NRL dr Konstanty Radziwiłł, obecny minister zdrowia. Nie są to postulaty mu nieznane.

W obecnej sytuacji coraz więcej lekarzy wyjeżdża za granicę. Są to informacje uzyskane od NRL. W związku z tym, jest to dla nas powód do niepokoju, ponieważ wszyscy lekarze chcą leczyć w Polsce, chcą leczyć polskich pacjentów za godne wynagrodzenie.

Pozostawiam do państwa interpretacji, co to znaczy „godne”. My wzorujemy się na tym, co głosi NRL, co ustanowił sam Konstanty Radziwiłł i pod czym się podpisał.

Piotr Trybalski. zastępca prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej:
Zgadzam się z tym, że wynagrodzenie lekarzy jest skandalicznie niskie. Zgadzam się z tym, że nie jest ono motywujące do tego, żeby zostać w kraju, zdobywać wiedzę i służyć naszym pacjentom.

Jednak bardzo bym prosił o wskazanie źródeł finansowania tych podwyżek, ponieważ rezydenci to są lekarze, w przypadku których mamy podpisane umowy z Ministerstwem Zdrowia na prowadzenie rezydentur, ale są również lekarze w trybie pozarezydenckim, których nie można w tym momencie traktować inaczej, czyli te wynagrodzenia musiałyby być adekwatne. Bardzo bym więc prosił o wskazanie źródeł finansowania, bo dzisiejsze kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia nie dają nam takiej możliwości, żeby poprzestać na tej wysokości wynagrodzeń, która jest teraz proponowana.

Bartosz Arłukowicz (PO), przewodniczący Komisji Zdrowia:
Dotychczas rezydentury finansowane są m.in. z Funduszu Pracy, więc warto to wiedzieć.

Piotr Trybalski:
Jednak my, jako pracodawcy, będziemy musieli w sposób adekwatny wynagradzać wszystkich pozostałych lekarzy.

Piotr Warczyński, podsekretarz stanu w MZ :
Naszym zdaniem, ta poprawka – tak, jak słusznie zauważyło Biuro Legislacyjne – jest poza zakresem projektowanej ustawy. Chcę też przypomnieć, że w uzgodnieniach zewnętrznych jest projekt ustawy o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym w zawodach medycznych. Rozumiem, że potraktujemy tę poprawkę jako uwagi do tamtego projektu. Jesteśmy przeciw zmianie.

Bartosz Arłukowicz (PO):
Kto jest za przyjęciem poprawki pana posła Kozłowskiego?

18 posłów za, 5 przeciw, nikt się nie wstrzymał. Zmiana została przyjęta.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
rezydentury   sejm  

POLECAMY W SERWISACH