• jobDent jobDENT
    giełda pracy

    najnowsze oferty pracy

    Szukam pracy

  • kursDent kursDENT
    szukaj szkoleń
PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Jak NFZ będzie kontraktował świadczenia w dentobusie

ms
27-11-2017, 07:21
Jak NFZ będzie kontraktował świadczenia w dentobusie Zasady świadczenia usług w dentobusie (foto: pixabay)
Jest projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Określono w nim warunki kontraktowania ogólnostomatologicznych oraz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych w dentobusach.

Zmiana polega na tym, że w rozporządzeniu ministra zdrowia z 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1372, z późn. zm.) w załączniku nr 7 w tabeli nr 1 „Leczenie stomatologiczne”, dodano nowy przedmiot postępowania – świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży udzielane w dentobusie, wraz z określeniem warunków dodatkowo ocenianych.

Czytaj także: W dentobusach wyleczą kompleksowo zęby dzieciom

Warunki realizowania świadczeń – niewielkie wyłączenia
Warunki realizowania w dentobusie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży - co do zasady - powielają kryteria obowiązujące realizujących świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży udzielane w pomieszczeniach świadczeniodawcy. Wyłączono jedynie te kryteria, których realizacja w pojeździe nie jest możliwa.

W przypadku świadczeń w dentobusach nie będzie uwzględniany fakt:
- prowadzenia w miejscu udzielania świadczeń szkoleń specjalizacyjnych lekarzy dentystów przez podmiot wpisany na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinach stomatologicznych;
- posiadania co najmniej jednego pomieszczenia sanitarnego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych (w miejscu udzielania świadczeń).

Zdecydowano się premiować świadczeniodawców:
-  zapewniających kompleksowość usług (przez przyznanie dodatkowych punktów za realizację umowy w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży udzielanych w pomieszczeniu świadczeniodawcy),
- realizujących umowy w zakresie stomatologicznej pomocy doraźnej.

Spełnianie dodatkowych warunków mile widziane
Warunki dodatkowo oceniane mogą być fakultatywnie zaoferowane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Pominięcie przez oferentów (w całości lub w części) kryteriów dodatkowo ocenianych może mieć potencjalnie negatywny wpływ na pozycję negocjacyjną oferenta względem pozostałych uczestników postępowania konkursowego.

Skąd pieniądze
Realizacja świadczeń ma odbywać się w ramach środków, którymi dysponować będzie NFZ w 2018 r.

Koszty funkcjonowania dentobusu
Jak wiadomo eksploatacja dentobusu wiąże się z kosztami m.in. ubezpieczeń (sporych), eksploatacyjnych (trudnych do określenia, chociażby kosztów części zamiennych i napraw). Finansowanie tych pozycji znajdzie się po stronie świadczeniodawcy.

Walka z czasem
Rozporządzenie miałoby wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Ministerstwo Zdrowia uważa, że tak określony termin pozwoli na jak najszybsze objęcie dzieci i młodzieży, mających ograniczony dostęp do świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego, opieką ogólnostomatologiczną oraz profilaktyczną.

To zaś:
- przyczyni się do podniesienia jakości udzielanych świadczeń;
- pozwoli na zmniejszenie liczbę powikłań;
- zapewni szerszą wiedzę z zakresu stomatologii (m.in. profilaktyka).

Podstawa prawna
Projekt rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 148 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 i 2110).

Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia, że wobec procedowanej równolegle zmiany rozporządzenia ministra zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego, umożliwiającej udzielanie świadczeń ogólnostomatologicznych oraz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych obok pomieszczeń świadczeniodawcy także w specjalnie przystosowanych do tego pojazdach (w dentobusach), a w konsekwencji umożliwiającej zakontraktowanie świadczeń stomatologicznych udzielanych zarówno w pomieszczeniach świadczeniodawcy, jak i w dentobusach - niezbędna jest zmiana rozporządzenia ministra zdrowia z 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1372, z późn. zm.). 

Treść projektu rozporządzenia poniżej 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH