PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Jak ma wyglądać zgoda opiekunów na leczenie zębów dzieci

ms
26-03-2015, 07:57
Jak ma wyglądać zgoda opiekunów na leczenie zębów dzieci Zgoda na leczenie (foto; freedigitalphotos)
Łódzki OW NFZ przypomina, że lekarz dentysta może leczyć małoletnich pacjentów podczas nieobecności opiekuna prawnego, ale po uprzednim wyrażeniu przez niego stosownej zgody. Jak ma taka zgoda wyglądać?

Dokumentem stanowiącym zgodę jest oświadczenie woli, z którego w sposób niebudzący wątpliwości powinno wynikać jakiego konkretnego świadczenia zdrowotnego dotyczy złożona zgoda (np. wyrażam zgodę na leczenie endodontyczne zęba X, wyrażam zgodę na usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów).

Ponadto, z treści takiego oświadczenia powinno wynikać, iż rodzicowi zostały przekazane informacje określone w art. 9 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, czyli że lekarz przedstawił rodzicowi tok czynności, które składają się na określoną procedurę medyczną i poinformował go o przewidywanych efektach leczenia, możliwych powikłaniach i alternatywnych metodach postępowania.

Lekarz udzielający świadczenia nie powinien mieć wątpliwości co do zakresu wyrażonej zgody przez osobę, która złożyła oświadczenie woli i opatrzyła je własnoręcznym podpisem.

Niedopuszczalnym jest akceptowanie przez lekarza zgody, która nie wskazuje szczegółowo jej przedmiotu.. Niedopuszczalne jest oświadczenie typu: wyrażam zgodę na wszelkie zabiegi lecznicze lub ogólnie rozumiane leczenie stomatologiczne.

ŁOW NFZ poinformował, że obowiązujące przepisy prawne, dotyczące kwestii związanej z prawem pacjenta do wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza, w głównej mierze zostały uregulowane w ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159, z późn.zm.), a także w ustawie z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn.zm.).

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH