PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Jak jest z kursami z radiologii szczękowo - twarzowej

ms
07-11-2017, 12:38
Jak jest z kursami z radiologii szczękowo - twarzowej Szkolenia dla dentystów z zakresu radiologii - obowiązkowe? (foto: pixabay)
Szkolenia, obowiązkowe certyfikaty i egzaminy – czy rzeczywiście dentysta musi legitymować się dokumentem z urzędową pieczęcią, aby móc - zgodnie z prawem - opisywać zdjęcia RTG pacjentów?

infoDENT24.pl niejednokrotnie pisał na ten temat m.in. w materiale Dentysta bez jakichkolwiek „dedykowanych” szkoleń może opisywać zdjęcia RTG swoich pacjentów.

Do tematu odniosła się ostatnio  Wielkopolska Izba Lekarska, a dokładniej do:
- obowiązkowego charakteru kursów i szkoleń z zakresu radiologii;
- konieczności uzyskania uprawnień do opisu zdjęć rtg pantomograficznych i wykonanych techniką CBCT zgodnie z wymogami MZ z 18.02.2011 r. oraz aktualnym wykazem wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej (obwieszczenie MZ z 10.11.2015 r. - Dz. Urz. ministra zdrowia z 2015 r., poz.78).

Oto wyjaśnienia przygotowane przez Komisję Stomatologiczną ORL WIL:

Po pierwsze
Przepisem, mającym znaczenie w tej sprawie, jest obwieszczenie ministra zdrowia z 10 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej (Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z 2015 r., poz. 78) . Zawarta w wykazie procedura dla zdjęcia pantomograficznego, podaje kryteria prawidłowej formy przedstawienia wyniku badania i jego opisu, formułuje dla opisu tego zdjęcia  warunek odbycia „odpowiedniego przeszkolenia”.

Przepis jest powszechnie krytykowany za nieprecyzyjność i niedookreśloność. Trudno bowiem z przepisu wywnioskować, jakie przeszkolenie będzie „odpowiednie”. Nie wiadomo zatem, jaki miałby być zakres tematyczny oraz godzinowy takiego kursu, jakie powinny być kwalifikacje wykładowców.

Istnieją też dokumenty świadczące o tym, że resort zdrowia rozważa zmianę tego przepisu w kierunku uprawnienia lekarzy dentystów do opisu zdjęć innych niż wewnątrzustne i pozostawienia tej materii jako domenę kształcenia ustawicznego.

Po drugie
Wszelkie kursy poświęcone interpretacji zdjęć rtg odbywają się na podstawie przepisów o kształceniu ustawicznym i na zasadach ogólnych. Za uczestnictwo w nich przyznawane są punkty edukacyjne.

Po trzecie
Wagi rzetelnej wiedzy z radiologii stomatologicznej nie da się przecenić. Nie zmienia to faktu, że trudno przy tak ogólnie sformułowanym przepisie obwieszczenia ministra zdrowia uznać ten kurs za „kurs obowiązkowy”, a już z pewnością żaden podmiot nie może twierdzić, że szkolenie jakie organizuje, odbywa się na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej i obwieszczenia w sprawie wykazu procedur wzorcowych, czy też zgodnie z tymi przepisami (w szczególności jeśli domniemane „potwierdzenie uprawnienia” miałoby obejmować tak innowacyjną technikę radiologiczną jak CBCT).

Po czwarte
Z żądaniem okazania dokumentu, potwierdzającego odbycie takiego szkolenia, nie powinny występować wobec podmiotów i praktyk organa inspekcji sanitarnej (WIL powzięła wiadomość o takich przypadkach). Opis zdjęcia nie ma żadnego wpływu na higienę radiacyjną, jest elementem dokumentacji medycznej i ingerowanie inspekcji sanitarnej w tę materię zdaje się wykraczać poza jej uprawnienia nadane w ustawie.

Pismo sygnował przewodniczący KS WIL lek. dent. Andrzej Cisło

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
radiologia stomatologiczna   pantomogram  

POLECAMY W SERWISACH