PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Jak bardzo zakażenia boją się audytów?

25-07-2013, 00:02
Jak bardzo zakażenia boją się audytów? (foto: sxc.hu)
Jak bardzo zakażenia boją się audytów? (foto: sxc.hu)
Gdyby prawidłowo sporządzony audyt eliminował zagrożenia wynikające z możliwości powstania zakażeń w gabinecie stomatologicznym, wtedy można by mówić o ideale. Tak jednak nie jest, a mimo to skrupulatna analiza procedur obowiązujących w miejscu pracy lekarza dentysty może zagrożenie powstania zakażenia wyraźnie zminimalizować.

Komisja Stomatologiczna Dolnośląskiej Izby Lekarskiej przyszła z pomocą tym wszystkim, którzy chcą być w zgodzie z przepisami oraz z własnym sumieniem i zamierzają taki audyt skrupulatnie dwa razy w roku przeprowadzać.

Sprawa jest o tyle prosta, że nie ma obowiązujących wzorów formularzy audytów, które należałoby stosować. Dowolność dotyczy sfery formalnej, ale merytoryczne zasady tworzenia audytów podlegają pewnym regułom, które trzeba respektować.

Zastrzeżeń do podanych wskazówek nie miało kierownictwo Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej we Wrocławiu.

 

dnia .

Protokół kontroli wewnętrznej

Rodzaj praktyki lekarskiej....................................................

1. Procedura dotycząca sterylizacji materiałów medycznych.

a.) We własnym zakresie.

b) Zawarta umowa z podmiotem zewnętrznym.

tak/nie Procedura nie wymaga aktualizacji

tak/nie Procedura wymaga modyfikacji w zakresie

Audyt wewnętrzny należy traktować jako sprawdzanie własnych działań w sensie

epidemiologicznym w gabinecie i traktować jako możliwość wykrycia słabych ogniw w

zakresie ochrony epidemiologicznej. Stanowi on własna ochronę w sensie biologicznym i

prawnym.

Należy pamiętać, że sprzęt (autoklaw, unit i pozostały) winien być używany i konserwowany zgodnie z zaleceniami producenta

- każdy wsad do autoklawu ma być oznakowany wskaźnikiem,

- biologiczna kontrola autoklawu powinna odbywać się 4 razy do roku

2. Procedura mycia i dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego

tak/nie Procedura nie wymaga aktualizacji

tak/nie Procedura wymaga modyfikacji w zakresie

Należy pamiętać, ze każda zmiana środka dezynfekcyjnego to jest nowa procedura:

- roztwory muszą mieć opis przygotowania, stężenia i czasu działania;

- należy określić sposób pakietowania, przechowywania i znakowania instrumentów.

3. Procedura mycia i dezynfekcji rąk

tak/nie Procedura nie wymaga aktualizacji

tak/nie Procedura wymaga modyfikacji w zakresie

Wymagana jest widoczna tablica w gabinecie obrazująca procedurę mycia rąk:

- mycie rąk - w opisie procedury powinna być również informacja kiedy pojemnik na mydło został napełniony i przed każdym nowym wsadem mydła (data) został wymyty i zdezynfekowany.

- pojemnik ze środkiem dezynfekcyjnym do mycia rąk, postępowanie jak wyżej;

- płyn do odkażania rąk; opisać jaki, kiedy napełniono pojemnik, oraz wpisać datę przydatności do użycia.

- lekarz co jakiś czas sprawdza czy asysta myje ręce zgodnie z procedurą.

Drugą wymaganą widoczną tablicą w gabinecie jest tablica przy tacy przeciwwstrząsowej opisująca sposób postępowania w stanach zagrożenia.

SŁOWA KLUCZOWE
lexDENT   BHP   zarządzanie gabinetem   Sanepid   Wymogi - obowiązki  

POLECAMY W SERWISACH