PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Inspektor ochrony radiologicznej - zmiana zasad szkolenia

23-01-2013, 23:59
Inspektor ochrony radiologicznej: zmiana zasad szkolenia (foto: sxc.hu)
Inspektor ochrony radiologicznej: zmiana zasad szkolenia (foto: sxc.hu)
O rozporządzeniu w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych pisaliśmy 19 grudnia 2012 r. Dwa dni później minister zdrowia podpisał to rozporządzenie. Opublikowano je w Dzienniku Ustaw z 31 grudnia 2012 r. Dz.U. 2012 Poz. 1534, a weszło w życie 1 stycznia 2013 r. Nowe rozporządzenie zastępuje wcześniejsze z 2006 r.

Patrz także:

Inspektor ochrony radiologicznej tylko stacjonarnie

Uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej bez szkolenia, ale..

Rozporządzenie ograniczyło system szkolenia do formy stacjonarnej (obligatoryjnie zatem uczestnicy szkolenia i wykładowcy muszą znajdować się w czasie szkolenia w tym samym miejscu na sali wykładowej).

Nie pomogły apele Naczelnej Rady Lekarskiej, nie przyniosły rezultatu opinie prawników przedstawiających racje samorządu lekarskiego. Rozporządzenie ministra zdrowia stanowi, że szkolenie dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej typu R lub S powinno mieć formę wykładów i ćwiczeń w systemie stacjonarnym. Tak więc nie ma mowy w tym przypadku np. o e-learningu.

W ocenie NRL, zdumiewające jest to, że w toku pośpiesznych prac nad projektem, stał się on nieoczekiwanie bardziej restrykcyjny od formuły prowadzenia studiów stacjonarnych, a określonej w Prawie o szkolnictwie wyższym. Tam bowiem istnieje wymóg, aby co najmniej połowa programu kształcenia realizowana była w formie zajęć dydaktycznych z bezpośrednim udziałem nauczycieli.

W nowym rozporządzeniu dwie inne, istotne zmiany w stosunku do dotychczasowych regulacji to:

- zniesienie wymogu posiadania stażu pracy w warunkach narażenia dla lekarzy dentystów ubiegających się o uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej typu S;

- zmiana zasad oceniania i zaliczania części pisemnej egzaminu poprzez dodanie kryterium punktów z pytań typu otwartego.

Nie zmieniły się podstawy ustalania wysokości opłaty za egzamin (20 proc. minimalnego wynagrodzenia, w 2013 r. - 320 zł) i wynagrodzenia egzaminatorów. W zasadzie nie zmieniono zakresu tematycznego i wymiaru czasowego szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia typu S (łącznie 21 godzin).

Obniżono (w stosunku do projektu) próg punktowy, począwszy od którego egzamin zostanie zaliczony w zakresie pytań otwartych (8 pkt. zamiast 10 pkt. - do zaliczenia egzaminu, 11 pkt. zamiast 13 pkt. - do zwolnienia z części ustnej). Pozostawiono czas trwania części pisemnej egzaminu w wymiarze dwóch godzin.

Z wymogu odbycia szkolenia, zwolnione są osoby, które w dniu złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu posiadały uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej i ubiegają się o uprawnienia tego samego typu. Wynika z tego, że osoba posiadająca uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej, która złoży wniosek o dopuszczenie do egzaminu przed upływem okresu ważności posiadanego uprawnienia, nie musi ponownie odbywać przeszkolenia. Tak więc nie przegapiając terminów nie trzeba ponawiać szkolenia, ale egzamin trzeba składać okresowo (i za każdym razem pokrywać jego koszty).

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
eduDENT   inspektor ochrony radiologicznej   Szkolenie  

POLECAMY W SERWISACH