PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Informacja medyczna: jak rozmawiać z pacjentem

26-03-2013, 00:01
Informacja medyczna: jak rozmawiać z pacjentem (foto: sxc.hu)
Informacja medyczna: jak rozmawiać z pacjentem (foto: sxc.hu)
Lekarz dentysta nie zawsze w szczegółowy sposób informuje pacjenta o tym jakie metody leczenia można w konkretnym przypadku zastosować, nie zawsze mówi jakie mogą być konsekwencje takiego, a nie innego leczenia i jakie są alternatywne metody terapii. Może się wydawać, że w przypadku leczenia stomatologicznego informacyjne obowiązki nie są istotne. Niesłusznie.

Informacja medyczna w kilku krokach

Poinformuj pacjenta w sposób przystępny:

Co to oznacza?

Okazuje się, że powinieneś ocenić możliwości intelektualne i percepcyjne pacjenta, a więc:

- oceń czy używasz słów i określeń, które będzie w stanie zrozumieć pacjent;

- nie możesz używać języków obcych, z pewnością nie języka łacińskiego,

- zawrzyj w informacji dane o:

- diagnozie;

- rokowaniach;

- alternatywnej terapii;

- ryzyku związanym z wyborem terapii,

- skutkach niepoddania się leczeniu;

Poinformuj pacjenta w sposób rzetelny (czyli zobiektywizowany) na postawie przeciętnego doświadczenia medycznego. Zawrzyj informacje dotyczące istoty leczenia.

Masz prawo ograniczyć zakres udzielanej informacji, o ile informacja ta według Twojej oceny nie służy dobru pacjenta.

Udzielaj informacji również innym osobom, ale po uprzednim uzyskaniu zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego.

Nie przekazuj pacjentowi informacji, jeśli sobie tego nie życzy.

W przypadku pacjenta, który nie ukończył 16 lat lub jest niezdolny do zrozumienia znaczenia informacji informacji należy udzielić osobie bliskiej. Zdania osoby 16-letniej należy wysłuchać.

Osoba bliska:

- małżonek,

- krewny (rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki)

- powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej (teściowie, rodzice teściów, dzieci męża i wnuki męża),

- przedstawiciel ustawowy (rodzice, kurator dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, opiekun dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie),

- osoba pozostająca we wspólnym pożyciu

-  osoba wskazana przez pacjenta.

To lekarz dentysta powinien udowodnić, że pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu została udzielona przystępna informacji.

Takim środkiem dowodowym jest dokumentacja medyczna, a w niej zapis dotyczący historii choroby, ale nie tylko, bo także inne dokumenty z uwidocznionymi na nich podpisami pacjenta.

Dowodem może być także zeznanie świadków np. współpracowników obecnych podczas udzielania informacji pacjentowi.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 26 lutego 2010 r. I ACa 51/2010.

Jeżeli pacjent kwalifikuje się do leczenia kilkoma różnymi metodami, to powinien zostać przez lekarza szczegółowo poinformowany o wszystkich konsekwencjach wynikających z zastosowania poszczególnych metod, w tym o stopniui możliwym zakresie ryzyka powikłań tak, aby mógł w sposób w pełni świadomy uczestniczyć w wyborze najlepszej dla siebie metody.

SŁOWA KLUCZOWE
lexDENT   dokumentacja medyczna   Wymogi - obowiązki  

POLECAMY W SERWISACH