PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Indywidualna stawka amortyzacyjna dla lokalu mieszkalnego adaptowanego na gabinet stomatologiczny

ws
07-09-2015, 11:49
Indywidualna stawka amortyzacyjna dla lokalu mieszkalnego adaptowanego na gabinet stomatologiczny Gabinet dentystyczny w budynku mieszkalnym (foto: pixabay)
Dentysta chciał wiedzieć, czy przysługuje mu prawo ustalenia indywidualnie stawki amortyzacyjnej (w wysokości 10 proc. rocznie) dla używanego i ulepszonego środka trwałego - lokalu niemieszkalnego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych.

Dentysta przeznaczył na gabinet dentystyczny lokal mieszkalny (wybudowany w 1939 r,). W 2014 r. i 2015 r. dokonał adaptacji lokalu. Dentysta uzyskał decyzję Sanepidu potwierdzającą, że pomieszczenia i urządzenia odpowiadają wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych. Z kolei urząd prezydenta miasta przyznał nowe warunki zabudowy dla inwestycji: zmiana sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny.

Lokal w marcu 2015 r. wpisany został do ewidencji środków trwałych lekarza dentysty.

Dentysta prowadzi działalność gospodarczą jednoosobowo, jako osoba fizyczna, na zasadzie wpisu w Ewidencji Działalności Gospodarczej. Dla potrzeb rozliczenia tej działalności w podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Opodatkowany jest na zasadzie podatku liniowego.

Adaptacja lokalu użytkowego, stanowiącego odrębną własność, zakończyła się 14 marca 2015 r. (data poniesienia ostatniego wydatku na adaptację lokalu). Po adaptacji lokal spełnia przesłanki środka trwałego, wynikające z art. 22a ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Prace adaptacyjne lokalu polegały na przestawianiu ścian oraz wydzieleniu: pomieszczeń na gabinet, pokój socjalny, pomieszczenia na środki czystości z lodówką na odpady medyczne, poczekalni dla pacjentów, toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, wjazdu dla osób niepełnosprawnych, przekuciu nowego wejścia do lokalu i zamurowaniu starego, rozprowadzeniu instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej oraz zamontowaniu systemu wentylacji grawitacyjnej.

Dentysta przyjął lokal do używania 31 marca 2015 r. i amortyzuje go od kwietnia 2015 r., przy zastosowaniu indywidualnej stawki amortyzacyjnej 10 proc. rocznie (art. 22j ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Ze względu na tzw. ostrożność podatkową wstrzymuje się z zaliczaniem odpisów amortyzacyjnych od lokalu do kosztów uzyskania przychodów do czasu uzyskania interpretacji indywidualnej ministra finansów w tej kwestii.

Dentysta chciał wiedzieć, czy przysługuje mu prawo ustalenia indywidualnie stawki amortyzacyjnej dla używanego i ulepszonego środka trwałego - lokalu niemieszkalnego po raz pierwszy wprowadzonego do ewidencji środków trwałych, w wysokości 10 proc. rocznie (art. 22j ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Stanowisko izby skarbowej
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi przypomniał w tej spawie, że amortyzacja gabinetu stomatologicznego, w oparciu o indywidualną stawkę, jest możliwa w przypadku gdy nakłady finansowe poniesione przez inwestora na przystosowanie lokalu mieszkalnego na cele prowadzonej przez niego działalności gospodarczej stanowią nakłady na ulepszenie środka trwałego oraz gdy rzeczywiście jest to używany środek trwały.

SŁOWA KLUCZOWE
amortyzacja   lokal na gabinet   podatek dochodowy  

POLECAMY W SERWISACH