PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Im więcej specjalistów, tym większe szanse na kontrakt z NFZ

13-08-2012, 21:01
Jeden z podmiotów, który brał udział w konkursie ofert na realizację świadczeń stomatologicznych, organizowanych przez OW NFZ w Warszawie nie chciał się pogodzić z przegraną, gdyż o nieotrzymaniu kontraktu zadecydował w tym przypadku zbyt niski stosunek udziału czasu pracy specjalistów do czasu pracy wszystkich lekarzy świadczących usługi w przychodni stomatologicznej. Czy słusznie?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że nie (sygn. akt VI SA/Wa 1545/11).

Podmiot skarżący nie chciał uznać, że w części personel zarządzenia Nr 73/2009/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 13 listopada 2009 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej liczbę punktów, mających wpływ na ocenę ofert - uzależniono od procentu czasu pracy specjalisty w stosunku do czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni.

Zasada taka nie uwzględnia specyfiki funkcjonowania placówek medycznych na prowincji. Skarżący podmiot wskazał, że kierując się wiedzą z lat poprzednich, zaproponował czas pracy specjalistów adekwatny do potrzeb i do liczby pacjentów korzystających z kontraktowanych usług. Zdaniem strony, która złożyła pozew do sądu, próba uzyskania maksymalnej liczby punktów w tym kryterium wymagałaby zatrudnienia specjalisty ponad faktyczne potrzeby. Dlatego też stosowanie tych samych sztywnych kryteriów oceny ofert, składanych przez świadczeniodawców z mniejszych miejscowości jak i dużych miast, z góry skazuje te pierwsze na przegraną i narusza zasadę uczciwej konkurencji.

Taka argumentacja nie przekonała jednak Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który uznał, że NFZ może dowolnie kształtować kryteria podpisania umów na realizację świadczeń w ramach kontraktu. Co więcej, wprowadzenie zasady promującej przychodnie stomatologiczne w małych miejscowościach byłoby złamaniem zasady równości wobec prawa (ze względu na terytorium funkcjonowania lecznic).

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
lexDENT   NFZ   rynek pracy   kontrakt   specjaliści   Kontraktowanie  

POLECAMY W SERWISACH