• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Idzie nowe w odpadach medycznych

ms
16-10-2017, 08:05
Idzie nowe w odpadach medycznych Nowe przepisy w zakresie odpadów medycznych (foto: pixabay)
Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi niebawem wejdzie w życie.

Zmian jest wiele, głównie porządkujących, uściślających dotychczas obowiązujące regulacje:
- wprowadzono wymóg oznakowania worków i pojemników do odpadów medycznych datą i godziną otwarcia, godziną zamknięcia oraz nazwą wytwórcy odpadów medycznych;
- określono sposób oznakowania pojemników, stanowiących zewnętrzne opakowania, w których są przechowywane wysoce zakaźne odpady  medyczne;
- zrezygnowano z wymogu nieprzezroczystości worków do zbierania odpadów medycznych w miejscach powstawania;
- określono, że czas gromadzenia odpadów w miejscu powstawania wynosi do 72 godzin (odpady wysoce zakaźne mogą być przechowywane w miejscu powstawania nie dłużej niż 24 godziny);
- rozszerzono przepisy o możliwość zbierania wszystkich odpadów medycznych w miejscach powstawania dodatkowo do pojemników;
- wprowadzono wymóg wyposażenia pomieszczenia i przenośnego urządzenia chłodniczego do magazynowania odpadów medycznych w termometr do pomiaru temperatury wewnątrz;
- wprowadzono wymóg wydzielenia odrębnego miejsca do przechowywania czystych i zbierania brudnych środków ochrony indywidualnej dla osób przebywających w miejscach magazynowania odpadów medycznych;
- złagodzono regulacje w zakresie wstępnego magazynowania odpadów medycznych (wstępne magazynowanie tych odpadów z innymi odpadami, w tym niemedycznymi);
- wprowadzono obowiązek określenia procedur dotyczących wszystkich etapów postępowania z odpadami medycznymi, których częścią są instrukcje dotyczące selektywnego zbierania odpadów medycznych w miejscu ich powstawania;
- sformułowano wymagania dotyczące utrzymania miejsc wstępnego magazynowania odpadów medycznych na bieżąco w czystości oraz poddawania ich procesom mycia i dezynfekcji, w zależności od właściwości magazynowanych odpadów medycznych;
- uszczegółowiono wymagania dotyczące utrzymania higieny rąk bezpośrednio po wyjściu z magazynu zakaźnych odpadów medycznych, zarówno z pomieszczenia, jak i po wykorzystaniu urządzenia chłodniczego do magazynowania tych odpadów.

Rozporządzenie wejdzie w życie w ciągu 30 dni od jego ogłoszenia.

Okres dostosowawczy, określono na 18 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, wobec:
1) pomieszczeń do wstępnego magazynowania odpadów medycznych, niespełniające wymagań określonych w § 7 ust. 2 pkt 8 i 9,
2) pomieszczeń i miejsc do dezynfekcji, mycia i przechowywania środków transportu wewnętrznego odpadów medycznych, niespełniające wymagań określonych w §10 ust. 2 pkt 3.

(patrz rozporządzenie)

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
odpady medyczne  

POLECAMY W SERWISACH