PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

GUS tłumaczy po co mu dane osobowe lekarzy i lekarzy dentystów

ms
22-08-2017, 09:47
GUS tłumaczy po co mu dane osobowe lekarzy i lekarzy dentystów GUS chroni dane osobowe (foto: pixabay)
Na nasz materiał „Po co GUS dane osobowe lekarzy i lekarzy dentystów?” zareagowała Karolina Dawidziuk, rzecznik prasowy prezesa GUS. Tłumaczy ona stanowisko Głównego Urzędu Statystycznego w tej sprawie.

Chodzi o wymóg przekazywania GUS przez Naczelną Izbę Lekarską (z Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów) danych jednostkowych o lekarzach i lekarzach dentystach: numer PESEL, imię i nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo, numer prawa wykonywania zawodu, rodzaj i stopień posiadanej specjalizacji, informacje o skreśleniu z listy rejestru.

Karolina Dawidziuk zapewniła infoDENT24.pl, że dane pozyskane przez GUS z CRL będą objęte pełną tajemnicą statystyczną i zostaną udostępniane poza statystyką publiczną jedynie w formie agregatów oraz opracowań, wykluczających identyfikację danych jednostkowych.

CRL jest istotnym źródłem informacji dla statystyki publicznej. Przekazanie danych, o które wnioskuje GUS w rozporządzeniu zmieniającym Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2017 umożliwi przeprowadzenie analiz oraz pomoże spełnić oczekiwania informacyjne krajowych i międzynarodowych użytkowników(OECD, Eurostatu i WHO).

Jednocześnie dane o lekarzach posiadających prawo wykonywania zawodu, lekarzach aktywnych zawodowo, lekarzach pracujących bezpośrednio z pacjentem (według płci  i wieku) i lekarzach specjalistach są kluczowymi informacjami niezbędnymi do wypełnienia przez Polskę zobowiązań międzynarodowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  (WE) Nr 1338/2008 z 16 grudnia 2008 r. w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy).

Dotychczas pozyskiwane dane statystyczne nie zapewniają takiej możliwości, dlatego GUS postuluje wykorzystanie informacji zawartych w  CRL.

Karolina Dawidziuk dodała jeszcze: jednocześnie pragniemy podkreślić, że zmiany te są i będą dyskutowane z naszymi partnerami, w tym z Naczelną Radą Lekarską. Najbliższe spotkanie w tej sprawie - 22 sierpnia 2017 r.  

Wart podkreślenia jest również fakt, że ewentualne pozyskanie danych rejestrowych przyczyni się do zmniejszenia obciążeń sprawozdawczych podmiotów leczniczych i Okręgowych Izb Lekarskich – w wyniku ograniczenia liczby sprawozdań sporządzanych na potrzeby statystyki publicznej.

Statystyka publiczna zawsze realizuje statutowe zadania z poszanowaniem przepisów prawa i zasad z nich wynikających.

Szczególną wagę przykłada się do przetwarzania danych osobowych w zgodzie z obowiązującym prawem (ustawa o statystyce publicznej z 29 czerwca 1995 r. oraz ustawa 
o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r.). Ponadto statystyka publiczna uwzględnia wymagania dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych dla celów statystycznych, zawarte w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, które wejdą w życie 
25 maja 2018 r. (w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych). 

Akty prawne:
- ustawa o statystyce publicznej z 29 czerwca 1995 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1068, z późn. zm.)
- ustawa o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922)
- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1)
- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  (WE) Nr 1338/2008 z 16 grudnia 2008 r. w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 70).

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
NRL   dane osobowe   GUS  

POLECAMY W SERWISACH