PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Gdy pacjent żąda konsultacji u innego specjalisty

19-04-2013, 00:01
Kiedy pacjent żąda konsultacji u innego specjalisty (fot.Pawel Pawlowski/PTWP)
Kiedy pacjent żąda konsultacji u innego specjalisty (fot.Pawel Pawlowski/PTWP)
Stomatolog może odmówić zwołania konsylium lekarskiego lub zasięgnięcia opinii innego lekarza, jeżeli uzna, że żądanie pacjenta jest bezzasadne. Dla własnego bezpieczeństwa warto odnotować jednak ten fakt w dokumentacji medycznej.

Obowiązek konsultacji może powstać na każdym etapie postępowania leczniczego, od momentu stawiania diagnozy, ustalenia leczenia, wyboru rodzaju zabiegu do np. metod rehabilitacji pacjenta. Należy jednak pamiętać, że opinia konsultanta ma charakter doradczy, gdyż za całość odpowiada lekarz prowadzący leczenie.

Odmowa bez konsekwencji, ale

Lekarz może jednak odmówić konsultacji u innych specjalistów jeżeli uzna, że żądanie pacjenta jest bezzasadne. Co to oznacza? W praktyce stomatolog nie musi o nią występować, jeżeli zgodnie z jego najlepszą wiedzą postawiona diagnoza i zaproponowane postępowanie terapeutyczne są prawidłowe i najbardziej korzystne dla pacjenta, a o innych metodach leczenia pacjent już został szczegółowo poinformowany.

Konsultacja leczenia podstawa prawna

W myśl art. 6 ust. ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417, z późn. zm.), pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie ().

Kwestię tę reguluje również art. 37 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.), który stanowi:

W razie wątpliwości diagnostycznych lub terapeutycznych lekarz z własnej inicjatywy, bądź na wniosek pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, jeżeli uzna to za uzasadnione w świetle wymagań wiedzy medycznej, powinien zasięgnąć opinii właściwego lekarza specjalisty lub zorganizować konsylium lekarskie.

Problem wyróżnia także Kodeks Etyki Lekarskiej - art. 54 przewiduje, że w razie wątpliwości diagnostycznych i leczniczych, lekarz powinien w miarę możliwości, zapewnić choremu konsultację innego lekarza.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
lexDENT   Konsylium Lekarskie   Wymogi - obowiązki  

POLECAMY W SERWISACH