PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Gabinet dentystyczny to nie pracownia rentgenowska!

ms
01-06-2017, 09:06
Gabinet dentystyczny to nie pracownia rentgenowska! Sanepid nakłada nadmierne obowiązki (foto: pixabay)
Była kontrola Sanepidu w gabinecie dentystycznym. W jej wyniku powstała długa lista uchybień, które w ocenie Sądu nie powinny były być podniesione. Zastrzeżenia inspektorów PWIS mogły się bowiem odnosić do pracowni rentgenowskiej, a nie do kontrolowanego gabinetu dentystycznego – ustalił WSA.

Kontrolerzy Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nakazali prowadzącemu gabinet dentystyczny:
1. Wykonać badania skuteczności wentylacji, potwierdzone protokołem przeglądu wentylacji.
2. Wykonać eksploatacyjne testy specjalistyczne przy:
- stomatologicznym punktowym aparacie rentgenowskim model Kodak 2200;
- stomatologicznym aparacie do zdjęć pantomograficznych i cefalometrycznych model ORTHORALIX 9200 DDE CEPH.
3. Wykonać badania lekarskie dopuszczające do pracy w narażeniu na promieniowanie jonizujące, wydane przez uprawnionego lekarza.
4. Utworzyć i utrzymywać ewidencję orzeczeń lekarskich pracowników pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące.
5. Opracować program szkoleń z zakresu ochrony radiologicznej oraz zapewnić jego realizację.
6. Uaktualnić i utrzymywać zbiór przepisów prawnych dotyczących ochrony radiologicznej i zasad stosowania źródła promieniowania jonizującego.
7. Zapewnić, aby prowadzący gabinet odbył szkolenie z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta, potwierdzone certyfikatem wydawanym na okres 5 lat.
8. Uzupełnić i wdrożyć dokumentację systemu zarządzania jakością w pracowni rentgenowskiej zgodną z wymogami, poprzez opracowanie:
- zapisów dotyczących wyników przeprowadzanych testów eksploatacyjnych urządzeń i radiologicznych i urządzeń pomocniczych oraz testów odbiorczych;
- zapisów dotyczących kwalifikacji i szkoleń personelu;
- procedury przeprowadzania klinicznych audytów wewnętrznych;
- sposobu zapisu i oznaczenia informacji związanych z realizacją procedury, w szczególności danych administracyjnych pacjenta, jego pozycji i lateralizacji, dawek wykorzystywanych urządzeń i zastosowanych fizycznych parametrów i dawek, identyfikatorów osób realizujących procedurę;
- sposobu i zakresu archiwizacji medycznej;
- zakresu uprawnień związanych z wykonywaniem opisu wyników procedury oraz wydania wyniku procedury;
- roboczej medycznej procedury radiologicznej zawierającej informacje wymagane wzorcowymi medycznymi procedurami radiologicznymi.
9. Uiścić opłaty za przeprowadzenie kontroli w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Osłupiały dentysta wniósł odwołanie od tej decyzji do Głównego Inspektora Sanitarnego
Uzasadniając odwołanie wyjaśnił, że gabinet dentystyczny, jaki prowadzi, nie jest gabinetem rentgenowskim. Urządzenia przez niego eksploatowane nie emitują promieni rentgenowskich, które w jakikolwiek sposób mogłyby zagrażać zdrowiu osób z nich korzystających, albo obsługujących lub przebywających w ich pobliżu. Urządzenia te mają wszelkie wymagane atesty, certyfikaty i gwarancje jakości. W przypadku gdyby doszło do jakiejkolwiek awarii w zakresie zagrażającym zdrowiu ludzi, urządzenia te automatycznie się blokują.

SŁOWA KLUCZOWE
radiologia stomatologiczna   Sanepid  

POLECAMY W SERWISACH