• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

FDI nie odpuszcza w sprawie amalgamatu

en
01-04-2016, 11:33
FDI nie odpuszcza w sprawie amalgamatu Amalgamatowe potyczki (foto: pixabay)
Amalgamatowe wypełnienia wyłącznie w formie kapsułkowanej, we wszystkich gabinetach stomatologicznych separatory amalgamatu! Temat powraca jak mantra.

Trwają prace nad wprowadzeniem w życie postanowień międzynarodowej konwencji w sprawie rtęci, zwanej Konwencją z Minamaty.

FDI ocenia, że restrykcje w kwestii stosowania rtęci będą dużym wyzwaniem dla systemów opieki zdrowotnej. Konwencja przewiduje stopniowe zmniejszanie stosowania amalgamatu dentystycznego. Poszczególne kraje sygnatariusze powinny zobowiązać się do podjęcia co najmniej dwóch ze wskazanych w konwencji działań (w zależności od uwarunkowań lokalnych).

Konwencja przewiduje następujące metody zmniejszenia zużycia  amalgamatu:
- Przeciwdziałanie próchnicy zębów i promowanie zachowań prozdrowotnych, tym samym ograniczanie potrzeby stosowania wypełnień.
- Promowanie alternatywnych wypełnień wolnych od rtęci, uzasadnionych ekonomicznie i skutecznych klinicznie.
- Badania skutkujące opracowywaniem nowych, dobrej jakości materiałów do wypełnień nie zawierających rtęci.
- Akcje edukacyjne i szkolenia w organizacjach, stowarzyszeniach i szkołach dentystycznych promujące stosowanie wypełnień innych niż amalgamatowe.
- Wpieranie polityki ubezpieczeniowej, preferującej stosowanie materiałów alternatywnych.
- Ograniczanie stosowania amalgamatu wyłącznie do formy kapsułkowej.
- Wprowadzanie w placówkach stomatologicznych separatorów amalgamatu.

Komisja Europejska wydała projekt rozporządzenia, które optuje tylko za dwoma rozwiązaniami. Chodzi o wprowadzenie od 2019 r. obowiązku stosowania amalgamatu wyłącznie w formie kapsułkowanej i wyposażenie gabinetów stomatologicznych w separatory amalgamatu. A to oznacza, że realizacja zapisu konwencji będzie spoczywać na dentystach.

- KE promuje działania doraźne, a nie długoterminowe prowadzące do zmniejszenia liczby wypełnień i poprawy stanu zdrowia społeczeństwa – uważa FDI.

Do tej pory Konwencję z Minamaty podpisało 128 krajów, w tym Polska, a 25 państw - ratyfikowało. Podczas siódmej sesji Międzyrządowego Komitetu Negocjacyjnego w sprawie rtęci (INC7), która odbyła się w Jordanii wystąpił przedstawiciel FDI – dr Harry-Sam Selikowitz. W wystąpieniu podkreślił on, konieczność sprecyzowania rządowych stanowisk w sprawie ratyfikacji konwencji oraz opracowania skutecznych sposobów rzeczywistego ograniczenia stosowania amalgamatu w gabinetach dentystycznych.

Przypomnijmy, że o problemie sygnalizowaliśmy już wielokrotnie m.in. w materiale

"Nie" dla separatorów amalgamatu

Proponowany wymóg wyposażenia wszystkich gabinetów stomatologicznych w separatory amalgamatu to niebagatelnym koszt, obciążający lekarzy dentystów, tymczasem zasadność wprowadzenia takiego urządzenia do każdej praktyki dentystycznej nie jest dostatecznie udokumentowana – uważa KS NRL.

SŁOWA KLUCZOWE
rtęć   FDI   amalgamat stomatologiczny  

POLECAMY W SERWISACH