PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

eWUŚ w pytaniach i odpowiedziach

06-02-2013, 23:59
eWUŚ w pytaniach i odpowiedziach (foto: sxc.hu)
eWUŚ w pytaniach i odpowiedziach (foto: sxc.hu)
eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) działa bez większych zakłóceń. Okazuje się jednak, że wielu świadczeniodawców, w tym prowadzący praktyki stomatologiczne z podpisanymi kontraktami z NFZ chciałoby wiedzieć więcej o zasadach funkcjonowania systemu sprawdzania uprawnień pacjentów do leczenia w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Prezentujemy zestaw pytań najczęściej trafiających do twórców eWUŚ.

Czy korzystanie z eWUŚ jest obowiązkowe?

Nie, z systemu eWUŚ nie trzeba korzystać. O ile gabinet stomatologiczny nie oferuje takiego sposobu weryfikacji, pacjent ma prawo złożyć oświadczenie.

Co zrobić w sytuacji, kiedy eWUŚ nie działa?

W takiej sytuacji można potwierdzić prawo do świadczeń jednym z dokumentów poświadczających takie uprawnienia (np. legitymacja emeryta, zaświadczenie z zakładu pracy, zgłoszenie do ubezpieczenia), a w przypadku braku takiego dokumentu - gdy pacjent wie, że prawo do świadczeń posiada - może złożyć stosowne oświadczenie.

Czy pacjent leczący się w gabinecie stomatologicznym przed każda wizytą powinien sprawdzić się w eWUŚ?

Pacjenta należy zweryfikować każdorazowo przy ubieganiu się przez niego o udzielenie świadczenia (każdorazowo przy przyjęciu przez lekarza stomatologa). W przypadku świadczeń trwających dłużej niż jeden dzień (z zasady nie dotyczy usług stomatologicznych) oświadczenie powinno być złożone tylko raz.

Kto ma dostęp do usługi eWUŚ?

Z eWUŚ mogą korzystać świadczeniodawcy, którzy mają dostęp do internetu i uzyskali od NFZ upoważnienie do korzystania z systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców.

Dlaczego pacjent może widnieć w systemie eWUŚ jako nieuprawniony do świadczeń?

Informacje o osobie ubezpieczonej mogły nie zostać przekazane przez inne instytucje do bazy NFZ albo osoba ubezpieczona nie zgłosiła członków swojej rodziny do ubezpieczenia. Wszystkie wątpliwości musi wyjaśnić pacjent u płatnika składek, np. u pracodawcy.

Czy wystarczy jedno oświadczenie pacjenta dla całego cyklu zabiegów stomatologicznych?

Na cykl zabiegów wystarczy jedno oświadczenie złożone przez pacjenta. Tak jak w przypadku każdego świadczenia, które realizowane jest dłużej niż jeden dzień, złożone oświadczenie obowiązuje do momentu przekazania przez pacjenta informacji o zmianie podstawy uprawnienia.

Czy pacjent musi codziennie być weryfikowany pod kątem prawa do świadczeń, o ile przychodzi do gabinetu stomatologicznego dzień po dniu?

Zgodnie z art. 50 ust. 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dokument elektroniczny, potwierdzający prawo do świadczeń zawiera m.in. informację o prawie do świadczeń według stanu na dzień sporządzenia dokumentu. Konieczne jest zatem codzienne dokonywanie weryfikacji, tak aby dla każdego dnia trwania hospitalizacji, świadczeniodawca uzyskał gwarancję rozliczenia świadczenia.

SŁOWA KLUCZOWE
lexDENT   NFZ   kontraktowanie   eWUŚ   Dokumentacja medyczna  

POLECAMY W SERWISACH