PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

eWUŚ taki elektroniczny, a generuje papierologię

10-01-2013, 23:52
eWUŚ  niby elektroniczny, a generuje papierologię (fot. sxc.hu)
eWUŚ niby elektroniczny, a generuje papierologię (fot. sxc.hu)
Okazuje się, że pomimo korzystania z w pełni zinformatyzowanego systemu, jakim jest eWUŚ, wypisane oświadczenie pacjenta o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej (w przypadku negatywnej weryfikacji), należy przechowywać aż przez 10 lat. Taki okres, uchroni świadczeniodawcę przez zwrotem wynagrodzenia za zrealizowane świadczenie na rzecz osoby nieuprawnionej.

Dla lekarzy oznacza to konieczność przygotowania kolejnej teczki na dokumenty. W przypadku dentystów, raczej nie staną się one opasłymi tomami, ale nikt nie przepada za zbędną biurokracją.

Udowodnienie konieczności przechowywania oświadczeń pacjentów przez okres 10 lat, nie jest zadaniem łatwym. Oświadczenia pacjenta nie można traktować bowiem jako dokumentacji pacjenta, ponieważ jej charakterystykę określają inne przepisy. Nie ma też wyraźnych rozporządzeń w zakresie przechowywania oświadczeń o przysługującym prawie do świadczeń. Problem należy ocenić z punktu widzenia możliwości dochodzenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia roszczeń od świadczeniodawcy.

Trzeba pamiętać, że bez względu na to, czy oświadczenie jest zgodne z prawdą, czy też nie, NFZ nie może odmówić świadczeniodawcy sfinansowania świadczenia z powodu braku prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. W konsekwencji sytuacja będzie się odnosiła do możliwości żądania zwrotu wynagrodzenia za świadczenia udzielone w związku ze złożonym oświadczeniem, w okresie późniejszym na podstawie dokonywanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia weryfikacji lub kontroli realizacji świadczeń.

Kodeks cywilny mówi o 10 letnim terminie przedawnienia roszczeń. Jeżeli mamy na myśli roszczenia o świadczenia okresowe oraz roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej okres ten wynosi trzy lata.

Z racji tego, że NFZ nie prowadzi działalności gospodarczej, jak również świadczenia realizowane na podstawie umowy z publicznym płatnikiem nie mają charakteru świadczeń okresowych, termin przedawnienia roszczeń Funduszu względem świadczeniodawcy wynosi 10 lat (liczony od dnia wymagalności roszczenia).

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
lexDENT   eWUŚ   Dokumentacja medyczna  

POLECAMY W SERWISACH